II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: N   VUL: NS
  108 
  AJ62 
  Q63 
  KJ53 
 J96532 21 A7
 53 K107
 98 AK10742
 Q106 74
  KQ4 
  Q984 
  J5 
  A982 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 5 9 7 8 E 5 7 4 6 4
S 7 5 9 5 8 W 5 7 4 6 4
minimax = 3 S, +140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
3 W 3 -1       50 1.0 -1.0 52 48
2
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
2 N A +1     140 20.0 -20.0 88 12
3
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
3 E 3 -1       50 1.0 -1.0 52 48
4
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
4x W 2 -2     300 25.0 -25.0 98 2
5
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
2x W 3 -1     100 10.0 -10.0 69 31
6
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
3 W 3 -2     100 10.0 -10.0 69 31
7
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
2 E 2 = -110  -14.0 14.0 23 77
8
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3 N K -1 -100  -8.0 8.0 35 65
9
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
3 W 3 -1       50 1.0 -1.0 52 48
10
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3 E 4 -1       50 1.0 -1.0 52 48
11
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
4 N A -2 -200  -19.0 19.0 13 87
12
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
2 W 2 = -110  -14.0 14.0 23 77
13
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
3 N A -1 -100  -8.0 8.0 35 65
14
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
3 S 9 -2 -200  -19.0 19.0 13 87
15
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
2x W 3 = -470  -26.0 26.0 0 100
16
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
3x W 3 -1     100 10.0 -10.0 69 31
17
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
3x E 2 -1     100 10.0 -10.0 69 31
18
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
3x W 3 -1     100 10.0 -10.0 69 31
19
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
3x W 10 -2     300 25.0 -25.0 98 2
20
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
Друц В.М.
Данилевский А.В.
3 S 9 -1 -100  -8.0 8.0 35 65
21
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
2 E J = -110  -14.0 14.0 23 77
22
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
2 N A +1     140 20.0 -20.0 88 12
23
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
1 E 4 +1 -90  -4.0 4.0 42 58
24
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
4 S 9 -3 -300  -23.0 23.0 6 94
25
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
3 S 9 =     140 20.0 -20.0 88 12
26
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
2NT N K -3 -300  -23.0 23.0 6 94
27
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
2NT N K =     120 16.0 -16.0 81 19