II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: N   VUL: None
  K83 
  103 
  K102 
  KQ976 
 Q4 17 AJ10762
 AK84 95
 AQ9654 J3
 5 1082
  95 
  QJ762 
  87 
  AJ43 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 4 3 5 2 7 E 8 10 7 10 5
S 4 3 5 2 7 W 8 10 7 10 5
minimax = 4 E, -420
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
3 E Q +1 -170  5.0 -5.0 60 40
2
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
4 E 8 = -420  -7.0 7.0 37 63
3
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
4 E 8 -1       50 20.0 -20.0 88 12
4
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
4 E Q +1 -450  -16.0 16.0 19 81
5
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
4 E 2 -2     100 24.0 -24.0 96 4
6
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
2 E 7 = -110  12.0 -12.0 73 27
7
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
4 E Q = -420  -7.0 7.0 37 63
8
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
4 E Q = -420  -7.0 7.0 37 63
9
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
3 E 8 +1 -170  5.0 -5.0 60 40
10
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
3 E Q +2 -200  2.0 -2.0 54 46
11
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
4x E 9 +2 -790  -23.0 23.0 6 94
12
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
4 E 9 +2 -480  -20.0 20.0 12 88
13
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
4x E 8 +2 -790  -23.0 23.0 6 94
14
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
2 N A =     110 26.0 -26.0 100 0
15
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
4 E Q = -420  -7.0 7.0 37 63
16
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
4 E A = -420  -7.0 7.0 37 63
17
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
4 W K -1       50 20.0 -20.0 88 12
18
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
3 W K +2 -150  8.0 -8.0 65 35
19
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
5x S A -4 -800  -26.0 26.0 0 100
20
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
4x N 9 -2 -300  0.0 0.0 50 50
21
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
4 E 2 +1 -450  -16.0 16.0 19 81
22
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
4 E Q = -420  -7.0 7.0 37 63
23
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
4 W 10 +1 -450  -16.0 16.0 19 81
24
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
3NT N J -2 -100  15.0 -15.0 79 21
25
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
3 S Q -2 -100  15.0 -15.0 79 21
26
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 W 10 -1       50 20.0 -20.0 88 12
27
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
2 W 2 +2 -130  10.0 -10.0 69 31