II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: S   VUL: Both
  10 
  10643 
  Q8754 
  Q65 
 AQJ86  7 K532
 Q72 AK98
 A63 K9
 AJ 732
  974 
  J5 
  J102 
  K10984 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 1 0 1 5 5 E 12 13 12 8 8
S 1 0 1 5 5 W 12 13 12 8 8
minimax = 7 W, -2210
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
7 W 10 = -2210  -25.0 25.0 2 98
2
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
4 E J +2 -680  21.0 -21.0 90 10
3
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
6 W 6 +1 -1460  -13.0 13.0 25 75
4
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
6NT W 2 +1 -1470  -21.0 21.0 10 90
5
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
3NT W 3 +1 -630  24.0 -24.0 96 4
6
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
6NT E 10 = -1440  -4.0 4.0 42 58
7
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
6NT W 6 = -1440  -4.0 4.0 42 58
8
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
6 W Q +1 -1460  -13.0 13.0 25 75
9
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
6 W 5 = -1430  6.0 -6.0 62 38
10
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
4 W 6 +3 -710  16.0 -16.0 81 19
11
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
7 W 6 = -2210  -25.0 25.0 2 98
12
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
6 W 5 +1 -1460  -13.0 13.0 25 75
13
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
6 E 9 = -1430  6.0 -6.0 62 38
14
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
6 W 2 +1 -1460  -13.0 13.0 25 75
15
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
6 W 5 = -1430  6.0 -6.0 62 38
16
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
6NT E J = -1440  -4.0 4.0 42 58
17
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
4 W 6 +3 -710  16.0 -16.0 81 19
18
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
4 W 6 +3 -710  16.0 -16.0 81 19
19
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
6 W 6 = -1430  6.0 -6.0 62 38
20
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
6 W 6 = -1430  6.0 -6.0 62 38
21
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
6 W 3 +1 -1460  -13.0 13.0 25 75
22
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
4 W 6 +2 -680  21.0 -21.0 90 10
23
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
7NT W 2 -1     100 26.0 -26.0 100 0
24
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
6 W 10 = -1430  6.0 -6.0 62 38
25
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
6 W 5 +1 -1460  -13.0 13.0 25 75
26
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
6 W 10 = -1430  6.0 -6.0 62 38
27
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
6NT E 10 +1 -1470  -21.0 21.0 10 90