II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: E   VUL: NS
  A84 
  104 
  AJ4 
  J10765 
 7  2 QJ965
 AQJ762 K
 K532 1098
 AQ K843
  K1032 
  9853 
  Q76 
  92 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 4 5 3 4 6 E 8 7 10 9 7
S 4 5 3 4 6 W 8 7 10 9 7
minimax = 4 W, -420
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
3NT W 6 -2     100 23.0 -23.0 94 6
2
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
3NT E 6 +1 -430  -24.0 24.0 4 96
3
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
3NT W 6 -1       50 10.0 -10.0 69 31
4
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
3NT W 6 = -400  -10.0 10.0 31 69
5
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
4 W J -1       50 10.0 -10.0 69 31
6
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
3 W 4 = -140  -1.0 1.0 48 52
7
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
4 W A -2     100 23.0 -23.0 94 6
8
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
3NT W 2 +1 -430  -24.0 24.0 4 96
9
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
4 W J = -420  -19.0 19.0 13 87
10
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
3NT E 6 = -400  -10.0 10.0 31 69
11
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
4 W 10 -1       50 10.0 -10.0 69 31
12
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
3NT W J -1       50 10.0 -10.0 69 31
13
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
4 W 10 -1       50 10.0 -10.0 69 31
14
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
4 W 10 -1       50 10.0 -10.0 69 31
15
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3NT E 3 = -400  -10.0 10.0 31 69
16
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
3NT W 2 = -400  -10.0 10.0 31 69
17
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3 W J = -140  -1.0 1.0 48 52
18
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
4 W 10 = -420  -19.0 19.0 13 87
19
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
3NT E 9 = -400  -10.0 10.0 31 69
20
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
4 W J -2     100 23.0 -23.0 94 6
21
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
4 W 4 -1       50 10.0 -10.0 69 31
22
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
3NT W J = -400  -10.0 10.0 31 69
23
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3NT E 2 +1 -430  -24.0 24.0 4 96
24
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
3NT E 9 = -400  -10.0 10.0 31 69
25
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
4 W J -2     100 23.0 -23.0 94 6
26
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
4 W 6 -1       50 10.0 -10.0 69 31
27
Антонов И.Г.
Волков А.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
4 W A -1       50 10.0 -10.0 69 31