II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: E   VUL: NS
  8 
  54 
  AKJ642 
  QJ93 
 KJ3  2 972
 J10 KQ7632
 9753 Q108
 K1085 6
  AQ10654 
  A98 
  -- 
  A742 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 8 7 10 11 E 4 4 5 2 2
S 7 9 7 10 11 W 3 3 5 2 2
minimax = 5 N, +600
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
3NT x S 2 -2 -500  -25.0 25.0 2 98
2
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
4 S J -1 -100  8.0 -8.0 65 35
3
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
4 S J -1 -100  8.0 -8.0 65 35
4
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
5 N K -4 -400  -21.0 21.0 10 90
5
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
4 S J -2 -200  -5.0 5.0 40 60
6
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
5 N K =     600 19.0 -19.0 87 13
7
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3 S J =     140 14.0 -14.0 77 23
8
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
4 S J -2 -200  -5.0 5.0 40 60
9
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
5 S J -5 -500  -25.0 25.0 2 98
10
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
4x E A -5   1100 24.0 -24.0 96 4
11
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
3 S J -3 -300  -17.0 17.0 17 83
12
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
4 S J -2 -200  -5.0 5.0 40 60
13
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
5 S J =     600 19.0 -19.0 87 13
14
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3 S 2 -1 -100  8.0 -8.0 65 35
15
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
3NT S 6 -2 -200  -5.0 5.0 40 60
16
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
4 S J -2 -200  -5.0 5.0 40 60
17
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
4 S J -4 -400  -21.0 21.0 10 90
18
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
3NT N 2 -3 -300  -17.0 17.0 17 83
19
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
4 S J =     620 22.0 -22.0 92 8
20
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
5 N K -2 -200  -5.0 5.0 40 60
21
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
6 S J -2 -200  -5.0 5.0 40 60
22
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
4 S J -2 -200  -5.0 5.0 40 60
23
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3NT S J -2 -200  -5.0 5.0 40 60
24
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
3NT S J -2 -200  -5.0 5.0 40 60
25
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
6 N 2 =   1370 26.0 -26.0 100 0
26
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
2 S Q =     110 12.0 -12.0 73 27
27
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
3 S J +1     170 16.0 -16.0 81 19