II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: W   VUL: Both
  A4 
  A72 
  K9872 
  Q43 
 KQJ10983 20 5
 8 KQ65
 J63 AQ
 K5 AJ10762
  762 
  J10943 
  1054 
  98 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 2 2 5 5 3 E 11 11 8 8 10
S 2 2 5 5 2 W 11 11 8 8 10
minimax = 3NT E, -660
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
4 W A +2 -680  -10.0 10.0 31 69
2
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
4 W A +1 -650  9.0 -9.0 67 33
3
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
4 W 2 +1 -650  9.0 -9.0 67 33
4
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
4 W 2 +2 -680  -10.0 10.0 31 69
5
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
5 W A = -650  9.0 -9.0 67 33
6
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
4 W 2 = -620  25.0 -25.0 98 2
7
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
4 W A +1 -650  9.0 -9.0 67 33
8
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
4 W A +1 -650  9.0 -9.0 67 33
9
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
4x S 2 -5 -1400  -25.0 25.0 2 98
10
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 W A +2 -680  -10.0 10.0 31 69
11
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
3NT E 5 +3 -690  -19.0 19.0 13 87
12
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
5 W 3 = -650  9.0 -9.0 67 33
13
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
4 W A +2 -680  -10.0 10.0 31 69
14
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
4 W A +1 -650  9.0 -9.0 67 33
15
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
4x S K -5 -1400  -25.0 25.0 2 98
16
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
4 W 7 +2 -680  -10.0 10.0 31 69
17
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
4 W A +2 -680  -10.0 10.0 31 69
18
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
4 W 3 +2 -680  -10.0 10.0 31 69
19
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
4 W 3 +1 -650  9.0 -9.0 67 33
20
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
4 W 2 +1 -650  9.0 -9.0 67 33
21
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
4 W A +1 -650  9.0 -9.0 67 33
22
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
4 W A +1 -650  9.0 -9.0 67 33
23
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
4 W 3 +1 -650  9.0 -9.0 67 33
24
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
3NT E 9 +3 -690  -19.0 19.0 13 87
25
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
4x S A -4 -1100  -22.0 22.0 8 92
26
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
4 W 5 = -620  25.0 -25.0 98 2
27
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
3NT E J +1 -630  22.0 -22.0 92 8