II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: S   VUL: NS
  J108 
  K1075 
  854 
  K64 
 65 31 Q974
 9432 AQJ
 Q1096 732
 953 1087
  AK32 
  86 
  AKJ 
  AQJ2 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 10 9 8 8 10 E 3 4 4 4 3
S 9 9 9 9 9 W 3 4 4 4 3
minimax = 3NT N, +630
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
3NT N 2 +1     630 4.0 -4.0 58 42
2
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
3NT S 9 +2     660 20.0 -20.0 88 12
3
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
4NT N 7 -1 -100  -22.0 22.0 8 92
4
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
4NT S 6 -1 -100  -22.0 22.0 8 92
5
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
3NT N 3 +1     630 4.0 -4.0 58 42
6
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
3NT S 6 =     600 -11.0 11.0 29 71
7
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3NT N 3 +1     630 4.0 -4.0 58 42
8
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
3NT S 9 +1     630 4.0 -4.0 58 42
9
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
6x S 5 -1 -200  -26.0 26.0 0 100
10
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
3NT S 10 +1     630 4.0 -4.0 58 42
11
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
4NT N 7 =     630 4.0 -4.0 58 42
12
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
3NT S 9 +2     660 20.0 -20.0 88 12
13
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
3NT S 10 +2     660 20.0 -20.0 88 12
14
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3NT N 2 =     600 -11.0 11.0 29 71
15
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
3NT S 6 +1     630 4.0 -4.0 58 42
16
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
4NT N 6 =     630 4.0 -4.0 58 42
17
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
4NT S 10 +1     660 20.0 -20.0 88 12
18
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
3NT S 4 -1 -100  -22.0 22.0 8 92
19
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
3NT S 10 =     600 -11.0 11.0 29 71
20
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
3NT S 10 =     600 -11.0 11.0 29 71
21
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
3NT S 9 +2     660 20.0 -20.0 88 12
22
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3NT S 10 +1     630 4.0 -4.0 58 42
23
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3NT S 4 =     600 -11.0 11.0 29 71
24
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
3NT S 6 =     600 -11.0 11.0 29 71
25
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
1 S 6 +2     140 -18.0 18.0 15 85
26
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
3NT S 5 +2     660 20.0 -20.0 88 12
27
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
3NT S 4 +2     660 20.0 -20.0 88 12