II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: W   VUL: EW
  A10 
  A1097 
  KQ54 
  AK7 
 K96 16 Q732
 62 Q53
 AJ72 983
 10962 Q54
  J854 
  KJ84 
  106 
  J83 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 9 9 11 9 9 E 3 3 2 4 4
S 9 9 11 9 8 W 3 3 2 4 4
minimax = 4 S, +450
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
4 N 8 -1 -50  -22.0 22.0 8 92
2
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
4 N 8 +1     450 13.0 -13.0 75 25
3
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
4 N 2 +1     450 13.0 -13.0 75 25
4
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
4 N 8 -1 -50  -22.0 22.0 8 92
5
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
4 N 2 +1     450 13.0 -13.0 75 25
6
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
4 N 8 +1     450 13.0 -13.0 75 25
7
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
4 N 8 =     420 -7.0 7.0 37 63
8
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
4 N 8 +1     450 13.0 -13.0 75 25
9
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
4 N 3 +2     480 26.0 -26.0 100 0
10
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
4 N 8 +1     450 13.0 -13.0 75 25
11
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
2 N 8 +2     170 -16.0 16.0 19 81
12
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
4 N 8 =     420 -7.0 7.0 37 63
13
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 N 8 +1     450 13.0 -13.0 75 25
14
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
4 N 8 =     420 -7.0 7.0 37 63
15
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
4 S 6 -1 -50  -22.0 22.0 8 92
16
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
4 N 8 =     420 -7.0 7.0 37 63
17
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
4 N 8 -1 -50  -22.0 22.0 8 92
18
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
4 N 3 =     420 -7.0 7.0 37 63
19
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
3NT N 2 +1     430 2.0 -2.0 54 46
20
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
4 N 8 +1     450 13.0 -13.0 75 25
21
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
4 N 8 =     420 -7.0 7.0 37 63
22
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
4 S 9 =     420 -7.0 7.0 37 63
23
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
3NT N 2 +2     460 24.0 -24.0 96 4
24
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
4 N 8 -1 -50  -22.0 22.0 8 92
25
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
4 N 2 +1     450 13.0 -13.0 75 25
26
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
4 N 4 +1     450 13.0 -13.0 75 25
27
Антонов И.Г.
Волков А.А.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
4 N 8 =     420 -7.0 7.0 37 63