II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: N   VUL: NS
  4 
  AJ1085 
  AQ93 
  J94 
 KJ7  5 10853
 63 972
 K10865 74
 832 Q765
  AQ962 
  KQ4 
  J2 
  AK10 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 13 11 13 11 12 E 0 2 0 2 1
S 13 11 13 11 12 W 0 2 0 2 1
minimax = 7NT S, +2220
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
4 N 7 +3     710 -17.0 17.0 17 83
2
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
6 N 8 =   1430 -9.0 9.0 33 67
3
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
7 N 5 =   2210 26.0 -26.0 100 0
4
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
6NT S 6 =   1440 -1.0 1.0 48 52
5
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
6 N 5 +1   1460 12.0 -12.0 73 27
6
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
6NT N 2 =   1440 -1.0 1.0 48 52
7
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
6NT S 6 =   1440 -1.0 1.0 48 52
8
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
3NT S 8 +4     720 -14.0 14.0 23 77
9
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
6 N 3 =   1430 -9.0 9.0 33 67
10
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
6 N 3 +1   1460 12.0 -12.0 73 27
11
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
6NT S 6 +1   1470 23.0 -23.0 94 6
12
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
6 N 6 +1   1460 12.0 -12.0 73 27
13
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
6 N 8 +1   1460 12.0 -12.0 73 27
14
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
4 N 2 +3     710 -17.0 17.0 17 83
15
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
6 N 8 +1   1460 12.0 -12.0 73 27
16
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
6 N 5 +1   1460 12.0 -12.0 73 27
17
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
6 N 8 +1   1460 12.0 -12.0 73 27
18
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
6NT S 6 +1   1470 23.0 -23.0 94 6
19
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
6 N 7 +1   1460 12.0 -12.0 73 27
20
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
4 N 6 +2     680 -20.0 20.0 12 88
21
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
6 N 7 +1   1460 12.0 -12.0 73 27
22
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
6 N 6 -1 -100  -26.0 26.0 0 100
23
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
6NT S 3 =   1440 -1.0 1.0 48 52
24
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
6 N 4 =   1430 -9.0 9.0 33 67
25
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
3 N 5 +2     200 -24.0 24.0 4 96
26
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
6 N 8 =   1430 -9.0 9.0 33 67
27
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
4 N 8 =     620 -22.0 22.0 8 92