II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: W   VUL: None
  A1054 
  9532 
  Q95 
  64 
 Q82  8 K976
 KQ7 A1084
 87 A43
 QJ1098 32
  J3 
  J6 
  KJ1062 
  AK75 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 5 5 8 4 E 6 8 8 5 7
S 7 5 5 8 4 W 6 8 8 5 7
minimax = 2NT* N, -100
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
3 E K = -140  -20.0 20.0 12 88
2
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3 S Q =     110 20.0 -20.0 88 12
3
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
1NT W 5 = -90  -5.0 5.0 40 60
4
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
3 S Q =     110 20.0 -20.0 88 12
5
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
2 E K -1       50 3.0 -3.0 56 44
6
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
3x S 2 -1 -100  -9.0 9.0 33 67
7
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
2 E K -1       50 3.0 -3.0 56 44
8
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
3 E 10 -2     100 14.0 -14.0 77 23
9
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3 E A -2     100 14.0 -14.0 77 23
10
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
2 E J = -90  -5.0 5.0 40 60
11
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
3 S 7 -2 -100  -9.0 9.0 33 67
12
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
3 E J -1       50 3.0 -3.0 56 44
13
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
2 S 8 =       90 10.0 -10.0 69 31
14
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
2 E 2 = -110  -14.0 14.0 23 77
15
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
3 S Q =     110 20.0 -20.0 88 12
16
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
2x W 5 -1     100 14.0 -14.0 77 23
17
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
5x S Q -2 -300  -26.0 26.0 0 100
18
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
3 E J = -110  -14.0 14.0 23 77
19
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3x S J =     470 26.0 -26.0 100 0
20
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
3NT E J -3     150 24.0 -24.0 96 4
21
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
2NT W 4 = -120  -18.0 18.0 15 85
22
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
2 N 3 -3 -150  -23.0 23.0 6 94
23
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
1NT W 6 -1       50 3.0 -3.0 56 44
24
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3 W Q -1       50 3.0 -3.0 56 44
25
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
3 E K -1       50 3.0 -3.0 56 44
26
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
1NT W 4 +2 -150  -23.0 23.0 6 94
27
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
3 E J = -110  -14.0 14.0 23 77