II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: E   VUL: EW
  7 
  43 
  KQ8632 
  QJ75 
 10962 22 8543
 J107 965
 A7 J4
 10843 A962
  AKQJ 
  AKQ82 
  1095 
  K 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 11 11 11 11 10 E 2 2 2 1 3
S 11 11 11 11 10 W 2 2 2 1 3
minimax = 3NT N, +460
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
6 N 6 =     920 22.8 -22.8 94 6
2
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
4 S J +2     480 18.7 -18.7 86 14
3
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
6 N A -1 -50  -21.8 21.8 8 92
4
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
5 N A =     400 -12.5 12.5 26 74
5
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
3NT N 2 +2     460 11.4 -11.4 72 28
6
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
4 S 9 +1     450 -2.1 2.1 46 54
7
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
3 N 3 +2     150 -15.6 15.6 20 80
8
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
4 S 9 +1     450 -2.1 2.1 46 54
9
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
5 S 5 =     450 -2.1 2.1 46 54
10
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
5 S 8 =     450 -2.1 2.1 46 54
11
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
6NT S J =     990 26.0 -26.0 100 0
12
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
6 N A -1 -50  -21.8 21.8 8 92
13
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
3NT N 2 +2     460 11.4 -11.4 72 28
14
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
5 N A =     400 -12.5 12.5 26 74
15
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
4 S 9 +1     450 -2.1 2.1 46 54
16
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
6 N A -1 -50  -21.8 21.8 8 92
17
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
6NT N 2 -1 -50  -21.8 21.8 8 92
18
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
3NT N 2 +2     460 11.4 -11.4 72 28
19
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
5 S A =     450 -2.1 2.1 46 54
20
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
4 S 10 +1     450 -2.1 2.1 46 54
21
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
A+/A- 5.2 -5.2 60 40
22
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
5 S A +1     480 18.7 -18.7 86 14
23
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
4 S 9 +1     450 -2.1 2.1 46 54
24
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
3NT N 2 +2     460 11.4 -11.4 72 28
25
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
6NT N A -1 -50  -21.8 21.8 8 92
26
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
6 N 5 =     920 22.8 -22.8 94 6
27
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
3NT N 8 +2     460 11.4 -11.4 72 28