II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: E   VUL: NS
  54 
  105 
  Q9853 
  A653 
 A1072 18 K96
 K8763 A9
 102 AKJ4
 Q4 J982
  QJ83 
  QJ42 
  76 
  K107 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 4 3 4 4 4 E 9 10 9 8 9
S 4 3 4 4 4 W 9 10 9 8 9
minimax = 4 W, -420
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
3NT E 7 +1 -430  -16.6 16.6 18 82
2
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
3NT E 7 = -400  -1.0 1.0 48 52
3
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
2NT E 7 = -120  13.5 -13.5 76 24
4
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
3NT E 3 = -400  -1.0 1.0 48 52
5
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
2NT E 7 = -120  13.5 -13.5 76 24
6
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
3NT E Q +1 -430  -16.6 16.6 18 82
7
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
3NT E 7 -1       50 20.8 -20.8 90 10
8
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3NT E 7 -1       50 20.8 -20.8 90 10
9
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
2 W 5 +2 -170  7.3 -7.3 64 36
10
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3NT E 4 +1 -430  -16.6 16.6 18 82
11
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
2NT E 7 = -120  13.5 -13.5 76 24
12
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
3NT E 7 = -400  -1.0 1.0 48 52
13
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
3NT E 3 = -400  -1.0 1.0 48 52
14
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
3NT E 2 = -400  -1.0 1.0 48 52
15
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
3NT E 2 +1 -430  -16.6 16.6 18 82
16
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
1NT E Q +3 -180  5.2 -5.2 60 40
17
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
3NT E 2 +1 -430  -16.6 16.6 18 82
18
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
3NT E 3 +1 -430  -16.6 16.6 18 82
19
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
2 E Q +1 -140  9.3 -9.3 68 32
20
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
3NT E 3 +2 -460  -26.0 26.0 0 100
21
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
A+/A- 5.2 -5.2 60 40
22
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3NT E 3 +1 -430  -16.6 16.6 18 82
23
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
4 W 5 = -420  -7.3 7.3 36 64
24
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
3NT E 7 -1       50 20.8 -20.8 90 10
25
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
4 E Q -1       50 20.8 -20.8 90 10
26
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
3NT E 3 -2     100 26.0 -26.0 100 0
27
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
3NT E 2 +1 -430  -16.6 16.6 18 82