II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: W   VUL: None
  J 
  87432 
  A4 
  AK854 
 AQ  8 98632
 105 AJ9
 K109875 32
 J73 1092
  K10754 
  KQ6 
  QJ6 
  Q6 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 9 9 10 6 11 E 3 4 2 6 2
S 9 9 10 6 11 W 3 4 2 6 2
minimax = 4 N, +420
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
2x W J -1     100 -20.0 20.0 12 88
2
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
4 N 3 =     420 -3.0 3.0 44 56
3
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
3NT S 10 -1 -50  -23.0 23.0 6 94
4
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
3NT S 9 -1 -50  -23.0 23.0 6 94
5
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
4 N 2 =     420 -3.0 3.0 44 56
6
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
3NT S 6 =     400 -12.0 12.0 27 73
7
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
3NT S 2 =     400 -12.0 12.0 27 73
8
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
3NT N 10 =     400 -12.0 12.0 27 73
9
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
4 N 3 =     420 -3.0 3.0 44 56
10
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
4 N 3 +1     450 15.0 -15.0 79 21
11
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
2 S 10 =     110 -18.0 18.0 15 85
12
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
4 N 3 +1     450 15.0 -15.0 79 21
13
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
4 N 5 +1     450 15.0 -15.0 79 21
14
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
4 N 8 +1     450 15.0 -15.0 79 21
15
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
5xx N 8 -1 -200  -26.0 26.0 0 100
16
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
4 N 3 +1     450 15.0 -15.0 79 21
17
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
4 N 3 +1     450 15.0 -15.0 79 21
18
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
4 N 3 =     420 -3.0 3.0 44 56
19
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
4 N 3 =     420 -3.0 3.0 44 56
20
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
4 N 2 +1     450 15.0 -15.0 79 21
21
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
4 N 3 +1     450 15.0 -15.0 79 21
22
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
2x E K -4     800 26.0 -26.0 100 0
23
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
4 N 3 =     420 -3.0 3.0 44 56
24
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
3NT N 3 +1     430 4.0 -4.0 58 42
25
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
2 N 3 +3     200 -16.0 16.0 19 81
26
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
4 N 6 +1     450 15.0 -15.0 79 21
27
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
4 N 2 +1     450 15.0 -15.0 79 21