II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: E   VUL: Both
  KJ9 
  KJ1074 
  A1085 
  5 
 1052 10 Q6
 AQ8 963
 6 Q943
 1097642 KQJ3
  A8743 
  52 
  KJ72 
  A8 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 10 11 12 12 6 E 1 1 1 1 7
S 10 11 12 12 6 W 1 1 1 1 7
minimax = 6 N, +1430
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
4 S 6 =     620 -14.0 14.0 23 77
2
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
4 S 5 +1     650 8.6 -8.6 67 33
3
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
4 S 6 +1     650 8.6 -8.6 67 33
4
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
4 S A +1     650 8.6 -8.6 67 33
5
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
4 S 6 +1     650 8.6 -8.6 67 33
6
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
4 S 6 =     620 -14.0 14.0 23 77
7
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
4 S 2 +2     680 23.8 -23.8 96 4
8
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
4 S 6 +1     650 8.6 -8.6 67 33
9
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Av/Av 0.0 0.0 50 50
10
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
4 S 6 +2     680 23.8 -23.8 96 4
11
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
4 S 6 =     620 -14.0 14.0 23 77
12
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
A-/A+ -5.2 5.2 40 60
13
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
4 S 6 =     620 -14.0 14.0 23 77
14
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
4 S 6 =     620 -14.0 14.0 23 77
15
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
4 S 6 +1     650 8.6 -8.6 67 33
16
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
4 S 6 =     620 -14.0 14.0 23 77
17
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
4 S 6 +1     650 8.6 -8.6 67 33
18
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
4 S 10 =     620 -14.0 14.0 23 77
19
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
4 S 6 +1     650 8.6 -8.6 67 33
20
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
4 S 9 =     620 -14.0 14.0 23 77
21
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
4 S 6 =     620 -14.0 14.0 23 77
22
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
4 S 6 +1     650 8.6 -8.6 67 33
23
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
6 S 6 -1 -100  -25.9 25.9 0 100
24
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
4 S 6 +1     650 8.6 -8.6 67 33
25
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
4 S 5 +1     650 8.6 -8.6 67 33
26
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
4 S 6 +2     680 23.8 -23.8 96 4
27
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
4 S 6 =     620 -14.0 14.0 23 77