II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: N   VUL: EW
  J83 
  Q82 
  J9832 
  K4 
 Q962  9 A5
 K763 AJ109
 A 10765
 J872 Q65
  K1074 
  54 
  KQ4 
  A1093 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 5 6 4 7 4 E 7 7 9 6 8
S 5 6 4 7 4 W 7 7 9 6 8
minimax = 2 E, -140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
3x W 3 +1 -930  -26.0 26.0 0 100
2
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
2 E K = -110  9.0 -9.0 67 33
3
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
1NT N 7 =       90 22.0 -22.0 92 8
4
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
2 W 5 +2 -170  -15.0 15.0 21 79
5
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
2 W 9 +2 -170  -15.0 15.0 21 79
6
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
3 E K +1 -170  -15.0 15.0 21 79
7
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
2 E 5 +1 -140  -2.0 2.0 46 54
8
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
3 E K +1 -170  -15.0 15.0 21 79
9
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
1NT N 10 -1 -50  15.0 -15.0 79 21
10
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
2 E K +1 -140  -2.0 2.0 46 54
11
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
2 W K +1 -140  -2.0 2.0 46 54
12
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
2 W 3 +1 -140  -2.0 2.0 46 54
13
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
2 S 8 -2 -100  12.0 -12.0 73 27
14
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
1NT N 7 =       90 22.0 -22.0 92 8
15
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
3 E 5 = -140  -2.0 2.0 46 54
16
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
1NT N 10 -1 -50  15.0 -15.0 79 21
17
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
2 W 9 = -110  9.0 -9.0 67 33
18
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
2 E K +1 -140  -2.0 2.0 46 54
19
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
3x S 3 -2 -300  -22.0 22.0 8 92
20
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
3 W K = -140  -2.0 2.0 46 54
21
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
3 E K = -140  -2.0 2.0 46 54
22
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
3x N A -2 -300  -22.0 22.0 8 92
23
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
1NT N 6 =       90 22.0 -22.0 92 8
24
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
2x S A -2 -300  -22.0 22.0 8 92
25
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
3 W K = -140  -2.0 2.0 46 54
26
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3 E K -1     100 26.0 -26.0 100 0
27
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
1 S 7 =       80 18.0 -18.0 85 15