II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: W   VUL: NS
  KQJ1092 
  9642 
  K 
  K3 
 86 12 753
 AQ108 KJ7
 108754 AQ
 A10 QJ742
  A4 
  53 
  J9632 
  9865 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 6 7 4 5 4 E 7 6 9 8 9
S 6 7 4 5 4 W 7 6 9 8 9
minimax = 2 W, -140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
4 W K -4     200 25.0 -25.0 98 2
2
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
2NT W K -2     100 17.0 -17.0 83 17
3
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
2 N Q -1 -100  9.0 -9.0 67 33
4
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
3 E A -2     100 17.0 -17.0 83 17
5
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
3 E A = -110  -3.0 3.0 44 56
6
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
3 E A = -110  -3.0 3.0 44 56
7
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
2x N A -1 -200  -22.0 22.0 8 92
8
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
3 N 5 -2 -200  -22.0 22.0 8 92
9
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
2 N Q -1 -100  9.0 -9.0 67 33
10
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
3 E A = -110  -3.0 3.0 44 56
11
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
3x N A -2 -500  -26.0 26.0 0 100
12
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
3 E A = -110  -3.0 3.0 44 56
13
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
1 N 2 +1     110 22.0 -22.0 92 8
14
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
3 W K -1       50 12.0 -12.0 73 27
15
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
2 W K -2     100 17.0 -17.0 83 17
16
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3 E A = -140  -17.0 17.0 17 83
17
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
3 E A = -110  -3.0 3.0 44 56
18
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
3 W K -2     100 17.0 -17.0 83 17
19
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
3 E A = -110  -3.0 3.0 44 56
20
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
2x N 5 -1 -200  -22.0 22.0 8 92
21
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
3 E A = -110  -3.0 3.0 44 56
22
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
3 W K = -140  -17.0 17.0 17 83
23
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
3 E A +1 -130  -14.0 14.0 23 77
24
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
3 E A = -110  -3.0 3.0 44 56
25
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
3 E A = -110  -3.0 3.0 44 56
26
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3 E A = -110  -3.0 3.0 44 56
27
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
4 W K -4     200 25.0 -25.0 98 2