II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: N   VUL: None
  J32 
  9653 
  982 
  J108 
 A9  1 Q876
 7 QJ8
 Q106543 KJ
 K754 AQ32
  K1054 
  AK1042 
  A7 
  96 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 3 5 7 2 2 E 8 8 6 11 11
S 3 5 7 2 2 W 8 7 6 10 10
minimax = 5 E, -400
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
3NT E 4 -1       50 11.3 -11.3 72 28
2
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
4 E A +1 -150  -9.5 9.5 32 68
3
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
3NT E 4 -1       50 11.3 -11.3 72 28
4
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
5 W 6 = -400  -17.8 17.8 16 84
5
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
3NT E A -1       50 11.3 -11.3 72 28
6
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
3NT E A -1       50 11.3 -11.3 72 28
7
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
3NT E A -1       50 11.3 -11.3 72 28
8
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
Av/Av 4.0 -4.0 58 42
9
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
3 W 6 +1 -130  -4.5 4.5 41 59
10
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
3 W 6 +1 -130  -4.5 4.5 41 59
11
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3NT E 4 -1       50 11.3 -11.3 72 28
12
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
3NT x E A -1     100 26.0 -26.0 100 0
13
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
4 W 6 +1 -150  -9.5 9.5 32 68
14
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
3NT E 4 = -400  -17.8 17.8 16 84
15
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3NT E A -1       50 11.3 -11.3 72 28
16
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
3NT E 2 -1       50 11.3 -11.3 72 28
17
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3NT E 4 -1       50 11.3 -11.3 72 28
18
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3NT E A -1       50 11.3 -11.3 72 28
19
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
3NT E K -1       50 11.3 -11.3 72 28
20
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
3NT E 5 +2 -460  -24.0 24.0 4 96
21
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
3NT E A +1 -430  -22.0 22.0 8 92
22
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
3NT E 4 -1       50 11.3 -11.3 72 28
23
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3NT E A -1       50 11.3 -11.3 72 28
24
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
5 E A = -400  -17.8 17.8 16 84
25
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
4 W 6 +1 -150  -9.5 9.5 32 68
26
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
4x S A -2 -300  -13.5 13.5 24 76
27
Антонов И.Г.
Волков А.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
3NT x E A = -550  -26.0 26.0 0 100