II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: W   VUL: EW
  J10 
  AK10 
  10987 
  AK86 
 AK63 32 8
 98642 QJ73
 K42 AJ65
 Q 10432
  Q97542 
  5 
  Q3 
  J975 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 6 8 4 6 8 E 5 4 9 7 5
S 6 8 4 6 8 W 5 4 9 7 5
minimax = 3* S, -100
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
3 S 2 +1     170 3.0 -3.0 56 44
2
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
5 S K -3 -150  -24.0 24.0 4 96
3
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
4x S Q -1 -100  -21.0 21.0 10 90
4
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3 S Q =     140 -5.0 5.0 40 60
5
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
2 S A +2     130 -11.0 11.0 29 71
6
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
3x W A -1     200 11.0 -11.0 71 29
7
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
2 S K +2     130 -11.0 11.0 29 71
8
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
4 S Q -1 -50  -18.0 18.0 15 85
9
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
3 S 5 =     140 -5.0 5.0 40 60
10
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
4x S 8 -3 -500  -26.0 26.0 0 100
11
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
3 S Q =     140 -5.0 5.0 40 60
12
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
3 S 8 +1     170 3.0 -3.0 56 44
13
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
3 S 8 =     140 -5.0 5.0 40 60
14
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3x S 2 =     530 24.0 -24.0 96 4
15
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
4 S Q =     420 17.0 -17.0 83 17
16
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
4x W A -1     200 11.0 -11.0 71 29
17
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
3 W A -1     100 -15.0 15.0 21 79
18
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
3x S Q +1     630 26.0 -26.0 100 0
19
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
4x W K -1     200 11.0 -11.0 71 29
20
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
4 W K -1     100 -15.0 15.0 21 79
21
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
3 S 9 +1     170 3.0 -3.0 56 44
22
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
4 W J -2     200 11.0 -11.0 71 29
23
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
4x W A -2     500 21.0 -21.0 90 10
24
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
4x W J -2     500 21.0 -21.0 90 10
25
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
3NT N Q -2 -100  -21.0 21.0 10 90
26
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
2 S 2 +2     170 3.0 -3.0 56 44
27
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
4 S Q =     420 17.0 -17.0 83 17