II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: S   VUL: EW
  J 
  KQ9 
  AKJ832 
  K105 
 A43  3 Q75
 A1072 653
 964 Q7
 A82 QJ963
  K109862 
  J84 
  105 
  74 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 9 9 8 9 6 E 4 4 4 3 6
S 9 9 8 9 6 W 4 4 5 4 6
minimax = 3NT N, +400
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
3NT N Q =     400 19.0 -19.0 87 13
2
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
3NT N Q -3 -150  -21.0 21.0 10 90
3
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
3 S 4 -1 -50  -12.0 12.0 27 73
4
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
3NT N Q =     400 19.0 -19.0 87 13
5
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
1 N J +2     110 -4.0 4.0 42 58
6
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
3NT N Q -4 -200  -25.0 25.0 2 98
7
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
3 S A =     140 7.0 -7.0 63 37
8
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
3NT N Q -3 -150  -21.0 21.0 10 90
9
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
4 S 2 -1 -50  -12.0 12.0 27 73
10
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
3 S 2 =     140 7.0 -7.0 63 37
11
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
3 S A =     140 7.0 -7.0 63 37
12
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
3NT N 6 =     400 19.0 -19.0 87 13
13
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
3 S 6 =     140 7.0 -7.0 63 37
14
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
2 S 6 +3     200 14.0 -14.0 77 23
15
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
4 S A -1 -50  -12.0 12.0 27 73
16
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
3NT N 2 -1 -50  -12.0 12.0 27 73
17
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
3 S 4 -1 -50  -12.0 12.0 27 73
18
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3 N J +1     130 -1.0 1.0 48 52
19
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
3NT N Q =     400 19.0 -19.0 87 13
20
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
3 N Q -1 -50  -12.0 12.0 27 73
21
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
3 N Q =     140 7.0 -7.0 63 37
22
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
4 N Q -1 -50  -12.0 12.0 27 73
23
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3NT N 3 -4 -200  -25.0 25.0 2 98
24
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
2 N Q +1     140 7.0 -7.0 63 37
25
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
4x S 3 =     590 24.0 -24.0 96 4
26
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
1 N Q +3     130 -1.0 1.0 48 52
27
Антонов И.Г.
Волков А.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
3NT x W A -5   1400 26.0 -26.0 100 0