II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: W   VUL: EW
  8652 
  A64 
  J8 
  9762 
 KQ 32 J1043
 109753 KJ2
 A72 K654
 1043 Q8
  A97 
  Q8 
  Q1093 
  AKJ5 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 7 5 7 8 E 5 6 8 5 4
S 7 7 5 7 8 W 5 6 8 5 4
minimax = 2* N, -100
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
1NT S 10 +1     120 8.0 -8.0 65 35
2
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
1NT S 10 +2     150 24.0 -24.0 96 4
3
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
1NT S 10 +1     120 8.0 -8.0 65 35
4
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
1NT S 9 =       90 -17.0 17.0 17 83
5
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
1NT S 2 +1     120 8.0 -8.0 65 35
6
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
1NT S 7 +1     120 8.0 -8.0 65 35
7
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
1NT S 2 +1     120 8.0 -8.0 65 35
8
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
2 E K -1     100 -12.0 12.0 27 73
9
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
1NT S 5 =       90 -17.0 17.0 17 83
10
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
1NT S 9 =       90 -17.0 17.0 17 83
11
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
1NT S 5 =       90 -17.0 17.0 17 83
12
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
1NT S 9 +1     120 8.0 -8.0 65 35
13
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
1NT S 9 +1     120 8.0 -8.0 65 35
14
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
2 N 2 =     110 -9.0 9.0 33 67
15
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
2 E A -2     200 26.0 -26.0 100 0
16
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
2 S 3 -1 -50  -23.0 23.0 6 94
17
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
1NT S 10 +1     120 8.0 -8.0 65 35
18
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
2NT N 9 -1 -50  -23.0 23.0 6 94
19
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
1NT S 9 +1     120 8.0 -8.0 65 35
20
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
2 N 2 =     110 -9.0 9.0 33 67
21
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
1NT S 9 +1     120 8.0 -8.0 65 35
22
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
1NT S 10 +1     120 8.0 -8.0 65 35
23
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
1NT S 9 +1     120 8.0 -8.0 65 35
24
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
1NT S 5 +1     120 8.0 -8.0 65 35
25
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
1NT S 10 +1     120 8.0 -8.0 65 35
26
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
2 W 6 = -110  -26.0 26.0 0 100
27
Антонов И.Г.
Волков А.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
1NT S 5 +1     120 8.0 -8.0 65 35