II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: N   VUL: Both
  62 
  1032 
  AK7 
  K9643 
 AKQ105 13 843
 J8 AK954
 QJ85 106
 J8 Q75
  J97 
  Q76 
  9432 
  A102 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 5 4 5 5 7 E 8 9 8 7 6
S 5 4 5 5 7 W 8 9 8 7 6
minimax = 1 W, -140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
2 W K +1 -140  -4.0 4.0 42 58
2
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
2 W A +1 -140  -4.0 4.0 42 58
3
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
1NT E 4 +1 -120  10.0 -10.0 69 31
4
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
2 W 3 +1 -140  -4.0 4.0 42 58
5
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
3x N A -2 -500  -23.0 23.0 6 94
6
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
2 E 4 = -110  15.0 -15.0 79 21
7
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
2 W A +1 -140  -4.0 4.0 42 58
8
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
2 W K +1 -140  -4.0 4.0 42 58
9
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
2 W A +2 -170  -19.0 19.0 13 87
10
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
2 W A +1 -140  -4.0 4.0 42 58
11
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
2 W K +1 -140  -4.0 4.0 42 58
12
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
3 W A = -140  -4.0 4.0 42 58
13
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 W A = -620  -26.0 26.0 0 100
14
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
4 W A -2     200 25.0 -25.0 98 2
15
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
2 W K +2 -170  -19.0 19.0 13 87
16
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
2 E 6 +1 -140  -4.0 4.0 42 58
17
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
4 W A -1     100 21.0 -21.0 90 10
18
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
4 W 2 -1     100 21.0 -21.0 90 10
19
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
2 E 6 = -110  15.0 -15.0 79 21
20
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
4 W 3 -2     200 25.0 -25.0 98 2
21
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
2 W K +1 -140  -4.0 4.0 42 58
22
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
2 W K +1 -140  -4.0 4.0 42 58
23
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
2 W A +1 -140  -4.0 4.0 42 58
24
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
2 W A = -110  15.0 -15.0 79 21
25
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
2 W A +1 -140  -4.0 4.0 42 58
26
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
2 W 2 = -110  15.0 -15.0 79 21
27
Антонов И.Г.
Волков А.А.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
2x N A -2 -500  -23.0 23.0 6 94