II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: N   VUL: NS
  754 
  832 
  9743 
  A32 
 J6  5 1092
 QJ1064 AK9
 862 J105
 1075 KQ98
  AKQ83 
  75 
  AKQ 
  J64 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 8 10 6 10 7 E 3 3 7 3 6
S 8 9 6 10 7 W 3 3 7 3 6
minimax = 4 N, +620
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
1NT S Q +1     120 -24.0 24.0 4 96
2
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
2 S Q +2     170 1.0 -1.0 52 48
3
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
2 S Q +2     170 1.0 -1.0 52 48
4
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
2 S J +2     170 1.0 -1.0 52 48
5
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
1 S Q +3     170 1.0 -1.0 52 48
6
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
1 N J +3     170 1.0 -1.0 52 48
7
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
2 S Q +2     170 1.0 -1.0 52 48
8
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Женова Н.А.
Устинова С.П.
3 S Q +1     170 1.0 -1.0 52 48
9
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3 S Q +1     170 1.0 -1.0 52 48
10
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
2 S Q +2     170 1.0 -1.0 52 48
11
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
4 S Q =     620 24.0 -24.0 96 4
12
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
3 S Q +1     170 1.0 -1.0 52 48
13
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
1 S Q +3     170 1.0 -1.0 52 48
14
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
2 S Q +2     170 1.0 -1.0 52 48
15
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
2 S Q +2     170 1.0 -1.0 52 48
16
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
3 S Q +1     170 1.0 -1.0 52 48
17
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
2 S 7 +1     140 -21.0 21.0 10 90
18
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
2 S 2 +2     170 1.0 -1.0 52 48
19
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
3 E A -2     100 -26.0 26.0 0 100
20
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
2 S 7 +2     170 1.0 -1.0 52 48
21
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
2 S 7 +2     170 1.0 -1.0 52 48
22
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
3x W A -3     500 22.0 -22.0 92 8
23
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
2 S Q +2     170 1.0 -1.0 52 48
24
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
1 S Q +3     170 1.0 -1.0 52 48
25
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
2 S Q +2     170 1.0 -1.0 52 48
26
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
1NT x E Q -4     800 26.0 -26.0 100 0
27
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
1 S Q +2     140 -21.0 21.0 10 90