II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: E   VUL: NS
  J32 
  K10754 
  J98 
  Q2 
 9  2 AK1085
 QJ96 A
 AKQ2 10743
 A985 1073
  Q764 
  832 
  65 
  KJ64 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 3 2 4 1 2 E 10 10 9 11 10
S 3 2 4 1 2 W 10 10 9 11 10
minimax = 3NT W, -430
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
3NT W Q +1 -430  -5.0 5.0 40 60
2
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
3NT W 5 +2 -460  -20.0 20.0 12 88
3
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
3NT W 4 +2 -460  -20.0 20.0 12 88
4
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
6 E 6 -2     100 25.0 -25.0 98 2
5
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
3NT W 5 +1 -430  -5.0 5.0 40 60
6
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3NT W 2 = -400  11.0 -11.0 71 29
7
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
6 W Q -1       50 20.0 -20.0 88 12
8
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Женова Н.А.
Устинова С.П.
3NT W 5 = -400  11.0 -11.0 71 29
9
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
6 W 9 = -920  -26.0 26.0 0 100
10
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
3NT W 4 +1 -430  -5.0 5.0 40 60
11
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
3NT W 4 +1 -430  -5.0 5.0 40 60
12
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
3NT W 5 +2 -460  -20.0 20.0 12 88
13
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
3NT W 4 +1 -430  -5.0 5.0 40 60
14
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
3NT W 5 +2 -460  -20.0 20.0 12 88
15
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
3NT W 5 +1 -430  -5.0 5.0 40 60
16
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
3NT W 2 = -400  11.0 -11.0 71 29
17
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
4 E 6 +1 -450  -14.0 14.0 23 77
18
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
3NT W 3 +1 -430  -5.0 5.0 40 60
19
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
3NT W 6 +1 -430  -5.0 5.0 40 60
20
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
3NT W 5 -1       50 20.0 -20.0 88 12
21
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
3NT W 4 = -400  11.0 -11.0 71 29
22
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
3NT W 5 = -400  11.0 -11.0 71 29
23
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
3NT E 8 = -400  11.0 -11.0 71 29
24
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
6 E 2 -2     100 25.0 -25.0 98 2
25
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
5 E 3 +1 -420  4.0 -4.0 58 42
26
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
3NT W 5 -1       50 20.0 -20.0 88 12
27
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
3NT W 5 +2 -460  -20.0 20.0 12 88