II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: S   VUL: NS
  KQJ3 
  A62 
  AQ10932 
  -- 
 874 15 A1062
 KQ985 J107
 J4 8
 A82 QJ975
  95 
  43 
  K765 
  K10643 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 7 5 11 6 E 4 4 7 1 6
S 7 7 5 11 6 W 4 4 7 1 6
minimax = 5 N, +600
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
5 N 8 +1     620 18.0 -18.0 85 15
2
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
5 N J =     600 2.0 -2.0 54 46
3
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
5 S K =     600 2.0 -2.0 54 46
4
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
5 N J =     600 2.0 -2.0 54 46
5
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
5 S K =     600 2.0 -2.0 54 46
6
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
3 N J +2     150 -20.0 20.0 12 88
7
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
5 N J =     600 2.0 -2.0 54 46
8
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
5 S K =     600 2.0 -2.0 54 46
9
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
5 N J =     600 2.0 -2.0 54 46
10
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
3 W K -3     150 -20.0 20.0 12 88
11
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
5 S Q =     600 2.0 -2.0 54 46
12
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
3 N J +2     150 -20.0 20.0 12 88
13
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
4 N J +1     150 -20.0 20.0 12 88
14
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
5 N A +1     620 18.0 -18.0 85 15
15
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
4 N 6 +1     150 -20.0 20.0 12 88
16
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
5 N Q =     600 2.0 -2.0 54 46
17
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
5 N J =     600 2.0 -2.0 54 46
18
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
5x N J =     750 23.0 -23.0 94 6
19
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
4x N K +1     910 26.0 -26.0 100 0
20
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
5 N J +1     620 18.0 -18.0 85 15
21
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
5 N J =     600 2.0 -2.0 54 46
22
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
5 N J =     600 2.0 -2.0 54 46
23
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
3 N 10 +2     150 -20.0 20.0 12 88
24
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
5x N J =     750 23.0 -23.0 94 6
25
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
3 S K +2     150 -20.0 20.0 12 88
26
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4x E A -2     300 -12.0 12.0 27 73
27
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
5 S K =     600 2.0 -2.0 54 46