II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: E   VUL: None
  1053 
  Q1042 
  AJ8 
  QJ9 
 6 30 KJ82
 KJ96 A8
 976542 103
 108 76542
  AQ974 
  753 
  KQ 
  AK3 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 11 10 10 7 9 E 2 3 3 6 4
S 11 10 10 7 9 W 2 2 3 6 3
minimax = 3NT N, +460
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
4 N 2 -1 -50  -17.0 17.0 17 83
2
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
3NT N A +2     460 20.0 -20.0 88 12
3
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Громов А.В.
Дубинин А.А.
4 S 7 -1 -50  -17.0 17.0 17 83
4
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
4 S 5 -1 -50  -17.0 17.0 17 83
5
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
4 N 10 =     420 6.0 -6.0 62 38
6
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
4 S 7 =     420 6.0 -6.0 62 38
7
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
2x W 2 -4     800 25.0 -25.0 98 2
8
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
4 S 9 =     420 6.0 -6.0 62 38
9
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
4NT N 6 =     430 13.0 -13.0 75 25
10
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
4NT N 10 =     430 13.0 -13.0 75 25
11
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
3NT S 7 =     400 -2.0 2.0 46 54
12
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
2x W Q -4     800 25.0 -25.0 98 2
13
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
3NT N 6 +1     430 13.0 -13.0 75 25
14
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
5 S 2 -1 -50  -17.0 17.0 17 83
15
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
4 S 10 -1 -50  -17.0 17.0 17 83
16
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
3NT S 7 =     400 -2.0 2.0 46 54
17
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
4 S 7 -1 -50  -17.0 17.0 17 83
18
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
4 S 9 -1 -50  -17.0 17.0 17 83
19
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
3NT N 6 =     400 -2.0 2.0 46 54
20
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
3NT N 6 =     400 -2.0 2.0 46 54
21
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
3NT N 6 +2     460 20.0 -20.0 88 12
22
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3NT N 6 =     400 -2.0 2.0 46 54
23
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3NT N 10 +1     430 13.0 -13.0 75 25
24
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
4 S 10 -1 -50  -17.0 17.0 17 83
25
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
4 S 7 -1 -50  -17.0 17.0 17 83
26
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
4 S J -1 -50  -17.0 17.0 17 83
27
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
3NT S 4 +2     460 20.0 -20.0 88 12