II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: E   VUL: NS
  J102 
  A1094 
  762 
  KJ10 
 A98643 18 75
 K8 Q7632
 K983 5
 6 Q8743
  KQ 
  J5 
  AQJ104 
  A952 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 10 6 8 10 9 E 3 6 5 3 4
S 10 7 8 10 9 W 3 6 5 3 4
minimax = 3NT N, +630
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
3NT N 3 +1     630 2.0 -2.0 54 46
2
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
3 S 6 +2     150 -14.0 14.0 23 77
3
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
3NT S 6 +1     630 2.0 -2.0 54 46
4
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
3NT N 5 +1     630 2.0 -2.0 54 46
5
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
3NT S 6 =     600 -10.0 10.0 31 69
6
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
3NT N 7 -2 -200  -23.0 23.0 6 94
7
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
3NT S 3 -1 -100  -18.0 18.0 15 85
8
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
3NT S 6 +2     660 17.0 -17.0 83 17
9
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
3NT S 6 +1     630 2.0 -2.0 54 46
10
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
3NT S 3 +2     660 17.0 -17.0 83 17
11
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3NT N 4 +1     630 2.0 -2.0 54 46
12
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
3NT S 6 -2 -200  -23.0 23.0 6 94
13
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
3x E K -4     800 24.0 -24.0 96 4
14
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
3NT S 6 +1     630 2.0 -2.0 54 46
15
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
3NT S 6 +2     660 17.0 -17.0 83 17
16
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
3NT x N 7 +1     950 26.0 -26.0 100 0
17
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
3NT N 3 +1     630 2.0 -2.0 54 46
18
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
3NT N 7 +2     660 17.0 -17.0 83 17
19
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
3NT S 3 +2     660 17.0 -17.0 83 17
20
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
3NT S 6 -2 -200  -23.0 23.0 6 94
21
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3NT S 2 +1     630 2.0 -2.0 54 46
22
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
3NT S 6 =     600 -10.0 10.0 31 69
23
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
3 S K =     110 -16.0 16.0 19 81
24
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
3NT S 9 =     600 -10.0 10.0 31 69
25
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
3NT N 7 +1     630 2.0 -2.0 54 46
26
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3NT S 6 -2 -200  -23.0 23.0 6 94
27
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
3NT N 6 +2     660 17.0 -17.0 83 17