II Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 19 - 20 ноября 2016 г.     DLR: W   VUL: EW
  Q842 
  J532 
  K98 
  Q9 
 AJ65 16 97
 AKQ4 876
 Q A753
 K1085 7642
  K103 
  109 
  J10642 
  AJ3 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 6 6 5 7 4 E 6 6 8 5 9
S 7 6 5 7 4 W 6 6 8 5 9
minimax = 3 E, -110
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 52 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
Красносельский М.А.
Орлов С.Ю.
2 W Q = -110  -9.0 9.0 33 67
2
Мельникова Е.А.
Кошелев А.И.
Бизер Л.З.
Леонтьев А.Б.
1NT W 2 -1     100 15.0 -15.0 79 21
3
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
1NT W 2 -1     100 15.0 -15.0 79 21
4
Рапопорт В.Э.
Хюппенен Ю.Н.
Гулевич А.С.
Гомеров П.А.
3x S A -1 -100  0.0 0.0 50 50
5
Долгопол С.А.
Минеев К.С.
Гражданкина Л.Б.
Комонов А.А.
1 W 2 +2 -110  -9.0 9.0 33 67
6
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Павлушко О.В.
Рудакова Е.В.
1 W Q +1 -110  -9.0 9.0 33 67
7
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Иванов А.В.
Мухортов А.О.
1NT S A +2     150 20.0 -20.0 88 12
8
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
Воробейчикова О.А.
Макеев В.В.
2x S 5 +1     570 26.0 -26.0 100 0
9
Тазенкова Т.В.
Сно Е.С.
Курсакова Л.Н.
Андреев Ю.Р.
1NT W 2 +1 -120  -18.0 18.0 15 85
10
Мельников М.Д.
Миневич П.С.
Орлова Я.В.
Перекатова Т.В.
1 W 2 +1 -90  5.0 -5.0 60 40
11
Осауленко О.П.
Шуднев А.М.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
1 W 2 +3 -130  -20.0 20.0 12 88
12
Кучеренко А.В.
Пастух О.П.
Волков Д.В.
Шендяпин С.М.
1NT W 2 -1     100 15.0 -15.0 79 21
13
Зайцев А.В.
Рудаков Е.С.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
1 W 2 +1 -90  5.0 -5.0 60 40
14
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Ершов А.Л.
Зотов В.Г.
1 W 2 +1 -90  5.0 -5.0 60 40
15
Дарин А.А.
Уточкин С.Н.
Екимова М.В.
Кондратюк В.В.
1NT W 2 +2 -150  -26.0 26.0 0 100
16
Потемкина М.Н.
Белинков А.М.
Малкова М.Н.
Бутаев Б.С.
1 W 2 = -80  10.0 -10.0 69 31
17
Королева А.Ф.
Гончаров А.А.
Киселев А.В.
Рогов Д.Н.
1 W 8 +1 -110  -9.0 9.0 33 67
18
Громов А.В.
Дубинин А.А.
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
2NT W 2 -2     200 22.0 -22.0 92 8
19
Бакал М.Э.
Татаркин А.А.
Кузнецов Д.К.
Черница Б.В.
2 W 3 +1 -140  -23.0 23.0 6 94
20
Рахмани Д.В.
Яковлева М.Ю.
Богомолова О.П.
Кычанов В.А.
1 W 2 +2 -110  -9.0 9.0 33 67
21
Гудков А.И.
Феофанов М.Ю.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
1 W 5 +2 -110  -9.0 9.0 33 67
22
Женова Н.А.
Устинова С.П.
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
3 W 8 = -110  -9.0 9.0 33 67
23
Ильичев А.Б.
Скородумов Д.П.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
2 W 9 = -110  -9.0 9.0 33 67
24
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Антонов И.Г.
Волков А.А.
4 W 2 -3     300 24.0 -24.0 96 4
25
Друц В.М.
Данилевский А.В.
Бирюков А.В.
Ефремов А.В.
1NT E 4 -1     100 15.0 -15.0 79 21
26
Волков Ю.А.
Палагин Г.А.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
1 W 8 +2 -140  -23.0 23.0 6 94
27
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Грозовски Е.
Восканов М.Л.
1 W 2 +1 -90  5.0 -5.0 60 40