III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 7 - NS
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
1 2 N +1 140   4.0   57   14.5   54.32 54.32   21  
2 3x W -4 800   28.0   100
3 4 N +1 450   21.0   88
4 4 S = 620   -21.5   12
5 3NT W = -400   -25.0   5
6 3NT E -1 100   8.0   64
2 11 - NS
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
7 2 W -1 100   2.0   54   -17.0   44.94 49.63   29  
8 4 N = 420   -8.0   36
9 3NT W +1 -630   -4.0   43
10 5 S = 600   -8.0   36
11 5 W +1 -480   14.0   75
12 4 E +1 -450   -13.0   27
3 18 - EW
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
13 5 E = -650   3.0   55   -29.7   41.16 46.81   39  
14 4 S = 420   -24.0   7
15 3NT S = 600   14.0   75
16 4 W +1 -650   4.3   58
17 6 N = 920   -27.0   2
18 3 S +1 170   0.0   50
4 19 - EW
Иванов А.В.
Сно Е.С.
19 3 E +1 -170   26.0   96   5.0   51.49 47.98   36  
20 4 S +1 650   -5.0   41
21 4 S +1 650   -12.0   29
22 2 N = 110   0.0   50
23 3NT S -1 -100   -2.0   46
24 4 N = 420   -2.0   46
5 18 - EW
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
25 3NT W +2 -660   -6.0   39   -56.0   33.33 45.05   49  
26 3 W -2 200   -20.0   14
27 4 E +1 -450   10.0   68
28 4 W = -420   -8.0   36
29 2 N = 110   -10.0   32
30 4 E -2 100   -22.0   11
6 25 - NS
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
31 3NT N = 600   11.0   70   3.0   50.89 46.02   46  
32 3 E -1 100   -2.0   46
1 3NT E +3 -490   -18.0   18
2 2 W +2 -170   -4.0   43
3 4 S = 420   13.0   73
4 3 W +1 -130   3.0   55
7 23 - EW
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
5 4 W = -420   13.0   73   17.0   55.06 47.31   39  
6 4 S +1 450   -10.0   32
7 3NT S -1 -100   15.0   77
8 3NT S +2 460   -3.0   45
9 4 E +3 -710   12.0   71
10 4 W -1 100   -10.0   32
8 20 - NS
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
11 3NT S +1 430   18.0   82   45.0   63.39 49.32   30  
12 4 S +1 650   -2.0   46
13 3NT N -5 -500   -9.0   34
14 4 W = -420   6.0   61
15 4 S = 620   6.0   61
16 4 E -3 300   26.0   96
9 15 - EW
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
17 5 N = 450   17.0   80   58.0   67.26 51.32   21  
18 3NT N +2 660   0.0   50
19 6NT E +1 -1470   20.0   86
20 6 N -2 -200   21.0   88
21 4 E = -420   0.0   50
22 2 W +2 -170   0.0   50
10 11 - NS
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
23 3 W = -110   -19.0   16   -0.1   49.96 51.18   22  
24 3 S -2 -100   -4.1   43
25 4 S = 420   6.0   61
26 1NT E = -90   15.0   77
27 2 E +2 -170   28.0   100
28 4 S -2 -200   -26.0   4
11 11 - EW
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
29 3NT W +1 -630   13.0   73   -50.8   34.89 49.70   28  
30 6 N = 980   -5.0   41
31 4 W +1 -450   8.0   64
32 2 N +1 140   -22.8   9
1 5x N = 650   -23.0   9
2 3NT S = 600   -21.0   13
12 15 - NS
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
3 3 W +2 -150   12.0   71   -6.0   48.21 49.58   31  
4 4x S -1 -200   -7.0   38
5 3NT S -1 -100   -10.0   32
6 4 W = -620   0.0   50
7 3NT W +2 -660   -2.0   46
8 2 W = -110   1.0   52
13 16 - NS
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
9 1NT E +1 -120   -7.0   38   23.0   56.85 50.13   28  
10 3 S +2 200   13.0   73
11 6 W -1 50   17.0   80
12 4 E = -420   -8.0   36
13 2NT E = -120   4.0   57
14 1NT W +1 -120   4.0   57