III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: E   VUL: EW
  AK85 
  KQ62 
  J932 
  A 
 QJ9 22 1062
 10 A873
 A1064 K5
 J10875 Q643
  743 
  J954 
  Q87 
  K92 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 5 8 7 4 E 5 5 4 6 9
S 7 5 8 7 4 W 5 5 4 6 9
minimax = 3* N, -100
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
1NT N 2 +2     150 21.0 -21.0 88 13
2
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
2 N 2 +1     140 12.0 -12.0 71 29
3
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
4 S Q -2 -100  -21.0 21.0 13 88
4
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
2 N 5 +1     140 12.0 -12.0 71 29
5
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
2 N 2 =     110 0.0 0.0 50 50
6
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
2 N 8 +1     140 12.0 -12.0 71 29
7
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
1NT N 2 +2     150 21.0 -21.0 88 13
8
Волков Д.В.
Захаров С.В.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
4 S 6 -2 -100  -21.0 21.0 13 88
9
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
2 S Q +1     140 12.0 -12.0 71 29
10
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
2 S J +1     140 12.0 -12.0 71 29
11
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
2 N 2 +1     140 12.0 -12.0 71 29
12
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
2 N 2 =     110 0.0 0.0 50 50
13
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
4 S Q -3 -150  -26.0 26.0 4 96
14
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
4 N 4 -1 -50  -13.0 13.0 27 73
15
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
1 N 3 +1     110 0.0 0.0 50 50
16
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
3 N 3 =     140 12.0 -12.0 71 29
17
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 S Q -1 -50  -13.0 13.0 27 73
18
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
2 N 3 +2     170 24.0 -24.0 93 7
19
Иванов А.В.
Сно Е.С.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
2 N 3 =     110 0.0 0.0 50 50
20
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
2x W K +1 -380  -28.0 28.0 0 100
21
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
4 S Q -2 -100  -21.0 21.0 13 88
22
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
4 N 3 -1 -50  -13.0 13.0 27 73
23
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
2 N 3 =     110 0.0 0.0 50 50
24
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
4 S 6 =     420 27.0 -27.0 98 2
25
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
1NT N 4 =       90 -7.0 7.0 38 63
26
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
4 N 2 =     420 27.0 -27.0 98 2
27
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
1NT N 3 =       90 -7.0 7.0 38 63
28
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
4 S J -2 -100  -21.0 21.0 13 88
29
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
4 S J -1 -50  -13.0 13.0 27 73