III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: E   VUL: NS
  A32 
  KQ62 
  QJ97 
  KQ 
 6  2 KQ987
 1098 754
 K10832 A5
 10763 A98
  J1054 
  AJ3 
  64 
  J542 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 8 8 8 7 6 E 4 5 4 5 5
S 8 8 8 7 6 W 4 5 4 5 5
minimax = 1NT N, +120
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
1NT N K +2     150 4.0 -4.0 57 43
2
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
2NT S 3 =     120 -9.0 9.0 34 66
3
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
2x W K -3     500 14.0 -14.0 75 25
4
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
2NT S 2 =     120 -9.0 9.0 34 66
5
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
2 S 6 -2 -200  -27.0 27.0 2 98
6
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
3NT S 3 =     600 21.0 -21.0 88 13
7
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
2 S 6 =       90 -19.0 19.0 16 84
8
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3NT S 6 -1 -100  -23.0 23.0 9 91
9
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
2NT S 3 +1     150 4.0 -4.0 57 43
10
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
1NT N 8 +2     150 4.0 -4.0 57 43
11
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
3NT S 3 =     600 21.0 -21.0 88 13
12
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
3NT N K =     600 21.0 -21.0 88 13
13
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
2NT S 3 +1     150 4.0 -4.0 57 43
14
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
3NT S 5 -2 -200  -27.0 27.0 2 98
15
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
1NT N 7 +1     120 -9.0 9.0 34 66
16
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
3NT N 2 +1     630 28.0 -28.0 100 0
17
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
2 W 3 -2     100 -15.0 15.0 23 77
18
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
2NT N K +1     150 4.0 -4.0 57 43
19
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
3NT S 2 -1 -100  -23.0 23.0 9 91
20
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
1NT N 2 =       90 -19.0 19.0 16 84
21
Волков Д.В.
Захаров С.В.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3NT S 8 =     600 21.0 -21.0 88 13
22
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
1NT x W 2 -1     100 -15.0 15.0 23 77
23
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
2NT S 3 =     120 -9.0 9.0 34 66
24
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
2NT S 3 +1     150 4.0 -4.0 57 43
25
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
1NT N K +2     150 4.0 -4.0 57 43
26
Иванов А.В.
Сно Е.С.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
3NT S 3 =     600 21.0 -21.0 88 13
27
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
1NT N K +2     150 4.0 -4.0 57 43
28
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
1NT N 8 +2     150 4.0 -4.0 57 43
29
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
3NT S 3 =     600 21.0 -21.0 88 13