III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: W   VUL: EW
  3 
  Q1085 
  AQ97 
  Q973 
 AKQJ 32 8652
 K932 A76
 532 K106
 84 A65
  10974 
  J4 
  J84 
  KJ102 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 5 5 5 6 8 E 8 8 8 7 5
S 5 5 5 6 8 W 8 8 8 7 5
minimax = 3* N, -100
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
3 W 2 -1     100 -2.0 2.0 46 54
2
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
2 E J = -110  -14.0 14.0 25 75
3
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
4 W 2 -2     200 18.0 -18.0 82 18
4
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
2NT E 2 +2 -180  -28.0 28.0 0 100
5
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
1NT E 10 +2 -150  -26.0 26.0 4 96
6
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
3 W Q = -140  -22.0 22.0 11 89
7
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
4 E 5 -1     100 -2.0 2.0 46 54
8
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
4 E 2 -1     100 -2.0 2.0 46 54
9
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
4 E J -1     100 -2.0 2.0 46 54
10
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
2NT W 7 = -120  -18.0 18.0 18 82
11
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
4 E 8 -1     100 -2.0 2.0 46 54
12
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
4 E J -2     200 18.0 -18.0 82 18
13
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
2 E J +1 -140  -22.0 22.0 11 89
14
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
4 E 8 -2     200 18.0 -18.0 82 18
15
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
4 E 4 -2     200 18.0 -18.0 82 18
16
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
4 E J -2     200 18.0 -18.0 82 18
17
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
3 E J -1     100 -2.0 2.0 46 54
18
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
4 E 2 -2     200 18.0 -18.0 82 18
19
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
2 E J = -110  -14.0 14.0 25 75
20
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
4 E J -2     200 18.0 -18.0 82 18
21
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
4 E J -2     200 18.0 -18.0 82 18
22
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
4 W J -2     200 18.0 -18.0 82 18
23
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
4 W 3 -2     200 18.0 -18.0 82 18
24
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
4 E J -1     100 -2.0 2.0 46 54
25
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
3 E J -1     100 -2.0 2.0 46 54
26
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
4 W 3 -2     200 18.0 -18.0 82 18
27
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
2 W 3 = -110  -14.0 14.0 25 75
28
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
2 E J +1 -140  -22.0 22.0 11 89
29
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
3 E J -1     100 -2.0 2.0 46 54