III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.



     DLR: N   VUL: Both
  AJ742 
  AK 
  A85 
  AK4 
 K863 29 Q105
 Q72 953
 K10 Q9732
 J953 Q10
  9 
  J10864 
  J64 
  8762 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 6 7 9 9 9 E 6 6 4 4 4
S 7 7 9 9 9 W 6 6 4 4 4
minimax = 1 S, +140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
4 N Q -1 -100  -5.0 5.0 41 59
2
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
1 N 5 =       80 8.0 -8.0 64 36
3
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
2 N 2 +2     170 25.0 -25.0 95 5
4
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
4 N 3 -1 -100  -5.0 5.0 41 59
5
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
3 N 2 +1     170 25.0 -25.0 95 5
6
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
4 N 3 -1 -100  -5.0 5.0 41 59
7
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
3NT N 3 -3 -300  -24.0 24.0 7 93
8
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
3 N 3 =     140 17.0 -17.0 80 20
9
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
3 N 2 =     140 17.0 -17.0 80 20
10
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3 N 2 =     140 17.0 -17.0 80 20
11
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
3 N 5 -1 -100  -5.0 5.0 41 59
12
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
3 S 2 -1 -100  -5.0 5.0 41 59
13
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Гулевич А.С.
Громов А.В.
3NT N 3 -3 -300  -24.0 24.0 7 93
14
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
3 N 2 =     140 17.0 -17.0 80 20
15
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
3 N 3 -1 -100  -5.0 5.0 41 59
16
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
3 S 3 =     140 17.0 -17.0 80 20
17
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
3 N 2 -1 -100  -5.0 5.0 41 59
18
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
2 N 5 =     110 10.0 -10.0 68 32
19
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
4 S K -1 -100  -5.0 5.0 41 59
20
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
3 N 2 -1 -100  -5.0 5.0 41 59
21
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
2 N 5 -1 -100  -5.0 5.0 41 59
22
Ершов А.Л.
Волков А.А.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
3NT N 3 -3 -300  -24.0 24.0 7 93
23
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
3NT N 5 -1 -100  -5.0 5.0 41 59
24
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
4 N Q =     620 28.0 -28.0 100 0
25
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
3NT N 4 -2 -200  -18.0 18.0 18 82
26
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
3 N 3 =     140 17.0 -17.0 80 20
27
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
3NT N 2 -3 -300  -24.0 24.0 7 93
28
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
4 N 3 -1 -100  -5.0 5.0 41 59
29
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
3NT S 2 -3 -300  -24.0 24.0 7 93