III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 10 - NS
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
1 3 N = 140   4.0   57   2.9   50.85 50.85   26  
2 1 S +3 170   22.0   89
3 4 S -1 -50   -26.0   4
4 3NT S +3 690   26.9   98
5 1 W +2 -140   -1.0   48
6 3NT E = -600   -23.0   9
2 13 - EW
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
7 2 W = -110   19.0   84   -21.0   43.75 47.30   35  
8 4 N +1 450   -8.0   36
9 3NT E +2 -660   26.0   96
10 4x W -3 800   -23.0   9
11 5 W +1 -480   -14.0   25
12 6 E -1 50   -21.0   13
3 17 - EW
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
13 4 W +1 -650   3.0   55   -31.3   40.69 45.10   43  
14 4 S = 420   -24.0   7
15 2 S +3 150   24.0   93
16 4 W +1 -650   4.3   58
17 3NT N +3 490   -22.0   11
18 4 N = 620   -16.6   20
4 21 - EW
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
19 1NT W +3 -180   28.0   100   78.0   73.21 52.13   23  
20 6 S -1 -100   24.0   93
21 3NT S +1 630   1.0   52
22 4 S -2 -100   21.0   88
23 5 S -1 -100   -2.0   46
24 5 S = 400   6.0   61
5 12 - NS
Волков Д.В.
Захаров С.В.
25 4 E +1 -650   13.0   73   -19.0   44.35 50.57   26  
26 2 S -1 -100   -11.0   30
27 4 E +1 -450   -10.0   32
28 4 W = -420   8.0   64
29 3 S -1 -100   -5.0   41
30 3 E = -140   -14.0   25
6 13 - EW
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
31 3NT N = 600   -11.0   30   -58.0   32.74 47.60   37  
32 2 E +1 -140   22.0   89
1 3NT E +2 -460   -3.0   45
2 2 W = -110   -16.0   21
3 3x E -2 500   -26.0   4
4 3NT E -1 100   -24.0   7
7 19 - NS
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
5 3 W = -140   14.0   75   29.0   58.63 49.17   31  
6 4 S +1 450   10.0   68
7 3NT N -2 -200   -24.0   7
8 3NT S +2 460   3.0   55
9 3NT W +2 -660   16.0   79
10 3NT E -1 100   10.0   68
8 17 - NS
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
11 2 N +2 130   -18.0   18   -22.0   43.45 48.46   34  
12 4 S +1 650   -2.0   46
13 3 E +1 -170   12.0   71
14 4 W +1 -450   -9.0   34
15 4 S = 620   6.0   61
16 4x S -2 -300   -11.0   30
9 18 - NS
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
17 4 N +1 450   -17.0   20   -25.0   42.56 47.80   37  
18 3NT S +2 660   0.0   50
19 6 E = -1370   13.0   73
20 3NT S -2 -200   -21.0   13
21 4 W = -420   0.0   50
22 2 W +2 -170   0.0   50
10 19 - NS
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
23 6x W -3 800   26.0   96   50.6   65.05 49.53   31  
24 2 E = -110   -12.4   28
25 4x S = 590   18.0   82
26 3 W = -110   4.0   57
27 4 E +1 -450   8.0   64
28 3 N = 140   7.0   63
11 17 - EW
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
29 4 W -1 100   -8.0   36   -11.0   46.72 49.27   32  
30 6 N = 980   -5.0   41
31 4 W +1 -450   8.0   64
32 PASS Pass   -1.0   48
1 4x N = 590   -20.0   14
2 2 W -2 100   15.0   77
12 14 - EW
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
3 3NT W +2 -660   13.0   73   32.0   59.52 50.13   26  
4 5xx W = -1200   28.0   100
5 3NT N -1 -100   10.0   68
6 5x S -3 -500   -20.0   14
7 3NT W +2 -660   2.0   54
8 2 W = -110   -1.0   48
13 13 - EW
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
9 5x N -3 -500   19.0   84   -16.0   45.24 49.75   29  
10 5x E -2 500   -18.0   18
11 4 W +1 -450   4.0   57
12 4 S = 620   -28.0   0
13 4 W -1 100   -17.0   20
14 1NT x N -2 -300   24.0   93