III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 15 - EW
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
1 2 E -1 50   27.0   98   69.7   70.73 70.73   1  
2 4 S -1 -100   11.0   70
3 4 S = 420   -2.0   46
4 4 S +1 650   9.7   67
5 2 W +1 -140   1.0   52
6 3NT W = -600   23.0   91
2 1 - NS
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
7 2 E -1 100   2.0   54   -44.0   36.90 53.82   21  
8 2 N +3 200   -11.0   30
9 3NT W +1 -630   -4.0   43
10 4 S = 620   -2.0   46
11 6 W = -980   -16.0   21
12 4 E +1 -450   -13.0   27
3 10 - EW
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
13 4 E +1 -650   3.0   55   25.0   57.45 55.03   14  
14 5x N -1 -100   17.0   80
15 3NT S +1 630   -2.0   46
16 4 W = -620   -14.0   25
17 6 S -2 -100   21.0   88
18 Av/Av   0.0   50
4 7 - NS
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
19 2 N +1 140   20.0   86   17.0   55.06 55.04   12  
20 6 S -1 -100   -24.0   7
21 4 S -1 -100   -27.0   2
22 1NT N +2 150   21.0   88
23 3NT S -1 -100   2.0   54
24 4 S +2 480   25.0   95
5 6 - EW
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
25 4NT W = -630   -20.0   14   -48.0   35.71 51.17   25  
26 3 W -2 200   -20.0   14
27 4 E +1 -450   10.0   68
28 3 W +2 -200   -17.0   20
29 4 N -1 -100   5.0   59
30 4 E -1 50   -6.0   39
6 13 - NS
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
31 3NT N = 600   11.0   70   58.0   67.26 53.85   14  
32 2 E +1 -140   -22.0   11
1 3NT E +2 -460   3.0   55
2 2 W = -110   16.0   79
3 3x E -2 500   26.0   96
4 3NT E -1 100   24.0   93
7 7 - EW
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
5 3 W = -140   -14.0   25   0.0   50.00 53.30   14  
6 3x W -1 200   14.0   75
7 2NT S = 120   0.0   50
8 3NT S +2 460   -3.0   45
9 6 W +1 -1460   25.0   95
10 4 W -2 200   -22.0   11
8 8 - NS
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
11 3NT N = 400   2.0   54   6.0   51.79 53.11   13  
12 4 N +1 650   -2.0   46
13 3 W +1 -170   12.0   71
14 4 W = -420   6.0   61
15 4 N = 620   6.0   61
16 4 E = -620   -18.0   18
9 7 - NS
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
17 4 N +1 450   -17.0   20   -37.0   38.99 51.54   20  
18 5 S +1 620   -18.0   18
19 3NT E +4 -720   24.0   93
20 3NT N -1 -100   -2.0   46
21 4 E = -420   0.0   50
22 3NT E +1 -630   -24.0   7
10 10 - EW
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
23 3 W = -110   19.0   84   54.8   66.31 53.02   13  
24 2 E +1 -140   22.8   91
25 2 N +2 170   5.0   59
26 1NT E +1 -120   6.0   61
27 4NT W +1 -460   9.0   66
28 3 S = 140   -7.0   38
11 7 - NS
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
29 3x S -3 -800   -22.0   11   -78.3   26.69 50.63   22  
30 4 N +2 480   -20.0   14
31 4 W +2 -480   -22.0   11
32 3 N -1 -50   -9.3   33
1 5x W -3 500   14.0   75
2 2 S = 90   -19.0   16
12 11 - EW
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
3 3 E +1 -130   -16.0   21 -2.8   5.2   51.55 50.70   23  
4 6 E -1 100   -13.0   27
5 3NT N -1 -100   10.0   68
6 4 W = -620   0.0   50
7 3NT W +2 -660   2.0   54
8 3NT W = -400   25.0   95
13 12 - NS
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
9 3NT E -1 100   7.0   63 -2.8   -46.8   36.07 49.58   30  
10 5 S -1 -100   -20.0   14
11 3NT W +1 -430   6.0   61
12 4x E = -590   -22.0   11
13 3 W +1 -170   -8.0   36
14 2 E +1 -140   -7.0   38