III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 13 - EW
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
1 2 N +1 140   -4.0   43   15.9   54.72 54.72   19  
2 3 S = 140   -9.0   34
3 3NT N = 400   15.0   77
4 6 N -1 -100   26.9   98
5 1NT E +2 -150   11.0   70
6 2 W -2 200   -24.0   7
2 10 - NS
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
7 1NT W +2 -150   -26.0   4   10.0   52.98 53.85   20  
8 4 N +1 450   8.0   64
9 3NT W +1 -630   -4.0   43
10 4 S +1 650   11.0   70
11 4 W +2 -480   14.0   75
12 3NT E +1 -430   7.0   63
3 10 - NS
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
13 4 E +1 -650   -3.0   45   -25.0   42.55 50.08   28  
14 5x N -1 -100   -17.0   20
15 3NT S +1 630   2.0   54
16 4 W = -620   14.0   75
17 6 S -2 -100   -21.0   13
18 Av/Av   0.0   50
4 15 - NS
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
19 2 N = 110   12.0   71   88.0   76.19 56.61   8  
20 4 N +1 650   5.0   59
21 2xx W -4 1600   28.0   100
22 1 N +1 110   0.0   50
23 3 N = 140   18.0   82
24 4 N +2 480   25.0   95
5 4 - EW
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
25 3NT W +3 -690   10.0   68   -55.0   33.63 52.01   20  
26 3 W -2 200   -20.0   14
27 3 E +2 -200   -17.0   20
28 4 W -1 50   -27.0   2
29 4 N -1 -100   5.0   59
30 3 E -1 50   -6.0   39
6 10 - EW
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
31 3NT S = 600   -11.0   30   38.0   61.31 53.56   15  
32 2NT W = -120   18.0   82
1 3NT E +3 -490   18.0   82
2 4 E -1 50   -22.0   11
3 4 S -1 -50   23.0   91
4 2 W +1 -140   12.0   71
7 8 - NS
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
5 2 W +1 -140   14.0   75   -2.0   49.40 52.97   15  
6 4 S +1 450   10.0   68
7 1 N +1 110   -8.0   36
8 3NT S +2 460   3.0   55
9 3NT W +3 -690   -3.0   45
10 1NT x S -2 -500   -18.0   18
8 9 - NS
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
11 3NT N = 400   2.0   54   -45.0   36.61 50.92   25  
12 4 S +1 650   -2.0   46
13 4 W = -620   -21.0   13
14 4 W = -420   6.0   61
15 3 S +1 170   -19.0   16
16 4x N -2 -300   -11.0   30
9 13 - NS
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
17 3 E -2 100   -28.0   0 -2.8   34.2   60.18 51.95   18  
18 3NT S +2 660   0.0   50
19 7x W -1 200   28.0   100
20 3NT S = 600   16.0   79
21 4 W = -420   0.0   50
22 3NT E -1 100   21.0   88
10 9 - EW
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
23 4x N -2 -500   24.0   93   -1.1   49.66 51.72   19  
24 1NT S -1 -50   -4.1   43
25 4 S = 420   -6.0   39
26 1NT E +2 -150   18.0   82
27 2 E +3 -200   -26.0   4
28 3 S = 140   -7.0   38
11 8 - EW
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
29 3 W = -140   -2.0   46   50.6   65.07 52.94   14  
30 7NT x S -1 -100   28.0   100
31 4 W +1 -450   8.0   64
32 2 S = 110   -10.4   32
1 4 N +1 450   4.0   57
2 3NT S -1 -100   23.0   91
12 7 - EW
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
3 3NT W +2 -660   13.0   73   -57.0   33.04 51.28   19  
4 4x S = 790   -24.0   7
5 3xx N = 840   -27.0   2
6 4 W = -620   0.0   50
7 3NT W +2 -660   2.0   54
8 2 E -1 50   -21.0   13
13 10 - NS
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
9 3NT E -2 200   21.0   88   58.0   67.26 52.51   11  
10 2 S +2 170   5.0   59
11 4 E +1 -450   -4.0   43
12 4x E -1 100   15.0   77
13 3 W = -140   -1.0   48
14 1NT E = -90   22.0   89