III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 2 - EW
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
1 2 N +1 140   -4.0   43   -37.0   38.98 38.98   45  
2 3 S = 140   -9.0   34
3 4 N = 420   -2.0   46
4 4 S +2 680   -15.0   23
5 3 W = -140   1.0   52
6 3 W -1 100   -8.0   36
2 23 - NS
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
7 2 W -1 100   2.0   54   -38.0   38.69 38.83   51  
8 4 N -1 -50   -22.0   11
9 3NT W +1 -630   -4.0   43
10 3 S +1 170   -19.0   16
11 6 W = -980   -16.0   21
12 6 E -1 50   21.0   88
3 26 - NS
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
13 4 W = -620   17.0   80   -14.8   45.60 41.09   52  
14 4 E -1 50   -6.0   39
15 4 N -1 -100   -26.0   4
16 4 W = -620   14.0   75
17 7NT x N -1 -100   -21.0   13
18 2NT S +2 180   7.3   63
4 26 - EW
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
19 3NT W -2 200   -22.0   11   -82.0   25.60 37.22   58  
20 5 S = 650   -5.0   41
21 3NT N +2 660   -24.0   7
22 4 N = 420   -27.0   2
23 3NT S -1 -100   -2.0   46
24 4 N = 420   -2.0   46
5 29 - EW
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
25 4 E +1 -650   -13.0   27   3.0   50.89 39.95   56  
26 2 W -1 100   -6.0   39
27 4 E = -420   -9.0   34
28 4 W +2 -480   13.0   73
29 3NT S -3 -300   24.0   93
30 4 E -1 50   -6.0   39
6 29 - NS
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
31 3NT S = 600   11.0   70   52.0   65.48 44.21   52  
32 3 E -1 100   -2.0   46
1 3 W +3 -170   26.0   96
2 4 W -1 50   22.0   89
3 4 N = 420   13.0   73
4 2NT W +1 -150   -18.0   18
7 26 - EW
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
5 1NT x N -2 -500   26.0   96   22.0   56.55 45.97   43  
6 2x W -1 200   14.0   75
7 1NT S +3 180   -25.0   5
8 6 N = 920   -27.0   2
9 5x N -7 -1700   28.0   100
10 2 W +1 -140   6.0   61
8 22 - EW
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
11 3NT S +1 430   -18.0   18   -39.0   38.39 45.02   50  
12 4 S +1 650   2.0   54
13 2 W +3 -200   3.0   55
14 6 W -1 50   -17.0   20
15 5x E -4 800   -27.0   2
16 4 E = -620   18.0   82
9 25 - EW
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
17 4 N +2 480   -8.0   36   -4.0   48.81 45.44   52  
18 3NT S +1 630   15.0   77
19 6 W = -1370   -13.0   27
20 3NT S -1 -100   2.0   54
21 4 E = -420   0.0   50
22 2 W +2 -170   0.0   50
10 26 - EW
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
23 5x W -2 500   -16.0   21   25.8   57.67 46.67   46  
24 3 E = -140   22.8   91
25 4 E -2 200   1.0   52
26 2 N -2 -200   25.0   95
27 3NT W +2 -460   9.0   66
28 4 E -3 150   -16.0   21
11 23 - NS
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
29 5x W -1 200   16.0   79 -2.8   14.9   54.43 47.37   45  
30 6 N = 980   5.0   59
31 4 E +1 -450   -8.0   36
32 3 N -1 -50   -9.3   33
1 5x N = 650   23.0   91
2 2NT S = 120   -9.0   34
12 23 - NS
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3 3NT W +2 -660   -13.0   27   -7.0   47.92 47.42   47  
4 5x S -1 -200   -7.0   38
5 3NT N = 600   5.0   59
6 4 W = -620   0.0   50
7 3NT W +2 -660   -2.0   46
8 1NT W = -90   10.0   68
13 24 - NS
Иванов А.В.
Сно Е.С.
9 3NT E = -600   -25.0   5   55.0   66.37 48.87   34  
10 4 S = 620   24.0   93
11 4 E = -420   9.0   66
12 5x E -3 500   26.0   96
13 4 W -1 100   17.0   80
14 1NT W +1 -120   4.0   57