III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: W   VUL: None
  J632 
  9742 
  Q32 
  A2 
 1095 24 Q84
 63 QJ1085
 AJ1096 K874
 J108 6
  AK7 
  AK 
  5 
  KQ97543 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 8 10 7 6 11 E 2 2 6 7 2
S 8 10 7 5 11 W 2 2 6 7 2
minimax = 4 N, +420
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
5 S A =     400 -6.0 6.0 39 61
2
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
4 N Q -1 -50  -22.0 22.0 11 89
3
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
5 S A =     400 -6.0 6.0 39 61
4
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
4 N 6 +1     450 13.0 -13.0 73 27
5
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
3NT N Q +2     460 20.0 -20.0 86 14
6
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
5 S 6 +2     440 7.0 -7.0 63 38
7
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
4 S 5 +2     480 25.0 -25.0 95 5
8
Волков Д.В.
Захаров С.В.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
4 N 6 +1     450 13.0 -13.0 73 27
9
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
5 S 6 +2     440 7.0 -7.0 63 38
10
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
3NT S 6 +2     460 20.0 -20.0 86 14
11
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
4 N Q +1     450 13.0 -13.0 73 27
12
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
3NT N 2 -1 -50  -22.0 22.0 11 89
13
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
3 S 8 +2     150 -15.0 15.0 23 77
14
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
4 N Q -2 -100  -28.0 28.0 0 100
15
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
4 N 6 +2     480 25.0 -25.0 95 5
16
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
3NT S J -1 -50  -22.0 22.0 11 89
17
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
5 S A =     400 -6.0 6.0 39 61
18
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
3NT N Q +2     460 20.0 -20.0 86 14
19
Иванов А.В.
Сно Е.С.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
4 N 4 =     420 2.0 -2.0 54 46
20
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
5x E A -3     500 28.0 -28.0 100 0
21
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
5 S A =     400 -6.0 6.0 39 61
22
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
4 N 5 -1 -50  -22.0 22.0 11 89
23
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
3 S 6 +2     150 -15.0 15.0 23 77
24
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
5 S 6 =     400 -6.0 6.0 39 61
25
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
3x E A -2     300 -12.0 12.0 29 71
26
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
4 N 8 =     420 2.0 -2.0 54 46
27
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
3NT N 4 -1 -50  -22.0 22.0 11 89
28
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
4 N Q +1     450 13.0 -13.0 73 27
29
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
4 N Q =     420 2.0 -2.0 54 46