III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: E   VUL: None
  52 
  KJ862 
  K75 
  852 
 KJ107 14 43
 Q5 97
 AQJ92 108643
 A3 K1096
  AQ986 
  A1043 
  -- 
  QJ74 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 7 10 4 7 E 6 5 3 9 6
S 7 8 10 4 7 W 6 5 3 9 6
minimax = 5* E, +300
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
5x W 5 -2     300 16.0 -16.0 79 21
2
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3 N 3 -1 -50  -11.0 11.0 30 70
3
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
4 S A =     420 24.0 -24.0 93 7
4
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
5x W 6 -2     300 16.0 -16.0 79 21
5
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
3 N 9 =     140 0.0 0.0 50 50
6
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
3 N 4 +1     170 8.0 -8.0 64 36
7
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
3 W 5 = -110  -23.0 23.0 9 91
8
Ершов А.Л.
Волков А.А.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
4x W 5 -1     100 -4.0 4.0 43 57
9
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
3 N 3 =     140 0.0 0.0 50 50
10
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
5x N 8 -1 -100  -17.0 17.0 20 80
11
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
3 W 5 = -110  -23.0 23.0 9 91
12
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
4 N 2 =     420 24.0 -24.0 93 7
13
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
4x N 6 -1 -100  -17.0 17.0 20 80
14
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
3 N 7 +1     170 8.0 -8.0 64 36
15
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
3 E A = -110  -23.0 23.0 9 91
16
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
3 S 5 =     140 0.0 0.0 50 50
17
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
4 S A =     420 24.0 -24.0 93 7
18
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
4 S A =     420 24.0 -24.0 93 7
19
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
4 N 8 -1 -50  -11.0 11.0 30 70
20
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
3 N 8 +1     170 8.0 -8.0 64 36
21
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
4 N 6 -1 -50  -11.0 11.0 30 70
22
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
4 S A =     420 24.0 -24.0 93 7
23
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
2 S A +2     170 8.0 -8.0 64 36
24
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
3 W 5 = -110  -23.0 23.0 9 91
25
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
2 S A +2     170 8.0 -8.0 64 36
26
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
4 E A -1       50 -6.0 6.0 39 61
27
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
4 S 5 -1 -50  -11.0 11.0 30 70
28
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
1NT W 5 +3 -180  -28.0 28.0 0 100
29
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
5x W 2 -2     300 16.0 -16.0 79 21