III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: N   VUL: Both
  J9874 
  A9432 
  -- 
  J72 
 AKQ52 29 1063
 KQ875 10
 QJ A852
 10 AQ963
  -- 
  J6 
  K1097643 
  K854 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 4 3 5 7 5 E 9 10 7 6 5
S 4 3 5 7 5 W 9 10 8 6 5
minimax = 4 W, -620
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
4 E 2 = -620  -7.0 7.0 38 63
2
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
4x E 3 = -790  -17.0 17.0 20 80
3
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
3x S A -3 -800  -22.0 22.0 11 89
4
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
2x E 2 +1 -870  -26.0 26.0 4 96
5
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
3NT W 7 +1 -630  -13.0 13.0 27 73
6
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
3x S A -3 -800  -22.0 22.0 11 89
7
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3x S A -3 -800  -22.0 22.0 11 89
8
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3 W 2 = -140  2.0 -2.0 54 46
9
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
4xx E 2 = -1080  -28.0 28.0 0 100
10
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
4 W 3 = -620  -7.0 7.0 38 63
11
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
3NT W 7 +1 -630  -13.0 13.0 27 73
12
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
3NT W 4 -2     200 16.0 -16.0 79 21
13
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
4x E J = -790  -17.0 17.0 20 80
14
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
2 N 10 -2 -200  0.0 0.0 50 50
15
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
2 N 10 -1 -100  4.0 -4.0 57 43
16
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
4 W A -2     200 16.0 -16.0 79 21
17
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
4 W A -1     100 8.0 -8.0 64 36
18
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
5 E 3 -1     100 8.0 -8.0 64 36
19
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
5x W A -2     500 26.0 -26.0 96 4
20
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
4 W A = -620  -7.0 7.0 38 63
21
Волков Д.В.
Захаров С.В.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
6x W A -3     800 28.0 -28.0 100 0
22
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
3 W 9 -3     300 23.0 -23.0 91 9
23
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
5x W A -1     200 16.0 -16.0 79 21
24
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
4 W A = -620  -7.0 7.0 38 63
25
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
4 E J -1     100 8.0 -8.0 64 36
26
Иванов А.В.
Сно Е.С.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
3NT E J = -600  -2.0 2.0 46 54
27
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
4 E 10 -2     200 16.0 -16.0 79 21
28
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
4 E J -2     200 16.0 -16.0 79 21
29
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
5 W 2 -3     300 23.0 -23.0 91 9