III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: S   VUL: Both
  KJ104 
  J7 
  1054 
  AQ52 
 AQ5  7 863
 A1043 Q962
 J96 32
 J98 K1064
  972 
  K85 
  AKQ87 
  73 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 8 9 6 9 7 E 4 4 7 4 6
S 8 9 6 9 7 W 4 4 7 4 6
minimax = 1 N, +140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
2NT S 2 =     120 0.0 0.0 50 50
2
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
3NT S 3 -2 -200  -24.0 24.0 7 93
3
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
2 N 2 +2     170 21.0 -21.0 88 13
4
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
1NT S 9 -1 -100  -15.0 15.0 23 77
5
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
1NT S 8 +2     150 13.0 -13.0 73 27
6
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
1NT S 3 +1     120 0.0 0.0 50 50
7
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
2NT S 3 =     120 0.0 0.0 50 50
8
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
1 N 2 +1     110 -8.0 8.0 36 64
9
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
Гулевич А.С.
Громов А.В.
2NT S 3 +2     180 25.0 -25.0 95 5
10
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
2NT S 3 =     120 0.0 0.0 50 50
11
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
2NT S 3 +1     150 13.0 -13.0 73 27
12
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
2 N 2 +2     170 21.0 -21.0 88 13
13
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
2NT S 5 +1     150 13.0 -13.0 73 27
14
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
2NT S 3 =     120 0.0 0.0 50 50
15
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
2NT S 3 =     120 0.0 0.0 50 50
16
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
1NT S 9 +2     150 13.0 -13.0 73 27
17
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
3NT x S 9 =     750 28.0 -28.0 100 0
18
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
1NT S 2 +1     120 0.0 0.0 50 50
19
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
3NT N 2 -2 -200  -24.0 24.0 7 93
20
Ершов А.Л.
Волков А.А.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
1NT S A +2     150 13.0 -13.0 73 27
21
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
3NT S 5 -1 -100  -15.0 15.0 23 77
22
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
1NT S J =       90 -10.0 10.0 32 68
23
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
3NT S 9 -1 -100  -15.0 15.0 23 77
24
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
3NT S 3 -2 -200  -24.0 24.0 7 93
25
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
3 S 6 -1 -100  -15.0 15.0 23 77
26
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
1NT S A +3     180 25.0 -25.0 95 5
27
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
3NT S 3 -2 -200  -24.0 24.0 7 93
28
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
2NT N 2 +1     150 13.0 -13.0 73 27
29
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
3 N 5 -2 -200  -24.0 24.0 7 93