III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: W   VUL: None
  AQ87543 
  K5 
  A8 
  43 
 J  8 K102
 QJ73 84
 9763 1042
 K752 AQJ108
  96 
  A10962 
  KQJ5 
  96 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 7 9 8 7 6 E 6 2 5 5 7
S 7 9 8 7 6 W 6 2 5 5 7
minimax = 2 N, +140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
2 N 8 +3     200 -11.0 11.0 30 70
2
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
4 N 8 +1     450 8.0 -8.0 64 36
3
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
4 N 8 +1     450 8.0 -8.0 64 36
4
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
5x E K -4     800 26.0 -26.0 96 4
5
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
5x E K -4     800 26.0 -26.0 96 4
6
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
4 N 8 +1     450 8.0 -8.0 64 36
7
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
4 N 2 +1     450 8.0 -8.0 64 36
8
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
4 N 8 +1     450 8.0 -8.0 64 36
9
Волков Д.В.
Захаров С.В.
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
4 N 8 +1     450 8.0 -8.0 64 36
10
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
4 N 8 +1     450 8.0 -8.0 64 36
11
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
4 N 3 =     420 -8.0 8.0 36 64
12
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
4 N A -1 -50  -22.0 22.0 11 89
13
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
4 N 4 +1     450 8.0 -8.0 64 36
14
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
4 N A -1 -50  -22.0 22.0 11 89
15
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
4 N 4 +1     450 8.0 -8.0 64 36
16
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
3 N A =     140 -14.0 14.0 25 75
17
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
4 N 8 +1     450 8.0 -8.0 64 36
18
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
4 N 8 +1     450 8.0 -8.0 64 36
19
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
4 N K -1 -50  -22.0 22.0 11 89
20
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
5x E 9 -4     800 26.0 -26.0 96 4
21
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
4 N A -1 -50  -22.0 22.0 11 89
22
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
4 N 8 +1     450 8.0 -8.0 64 36
23
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
4 N A -1 -50  -22.0 22.0 11 89
24
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 N 3 +1     450 8.0 -8.0 64 36
25
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
4 N 4 +1     450 8.0 -8.0 64 36
26
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
4 N 8 +1     450 8.0 -8.0 64 36
27
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
3 N 8 +2     200 -11.0 11.0 30 70
28
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
4 N A -1 -50  -22.0 22.0 11 89
29
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
4 N A -1 -50  -22.0 22.0 11 89