III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: W   VUL: Both
  A1083 
  752 
  AK82 
  K8 
 J  4 Q754
 K1043 Q86
 53 J10764
 J107542 3
  K962 
  AJ9 
  Q9 
  AQ96 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 11 11 9 10 9 E 2 2 3 3 4
S 11 11 9 10 9 W 2 2 3 3 4
minimax = 3NT S, +660
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
3NT N 6 +2     660 2.1 -2.1 54 46
2
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
4 S J +2     680 15.0 -15.0 77 23
3
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
4 S J +1     650 -9.7 9.7 33 67
4
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
4 S 3 +2     680 15.0 -15.0 77 23
5
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
4 S 2 =     620 -21.5 21.5 12 88
6
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
3NT S J +2     660 2.1 -2.1 54 46
7
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
4 S J =     620 -21.5 21.5 12 88
8
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
6 S 3 -1 -100  -26.9 26.9 2 98
9
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
4 S J +1     650 -9.7 9.7 33 67
10
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
3NT S 5 +3     690 26.9 -26.9 98 2
11
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
4 S J +2     680 15.0 -15.0 77 23
12
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
4 S J +2     680 15.0 -15.0 77 23
13
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
6 N 3 -1 -100  -26.9 26.9 2 98
14
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
Av/Av 0.0 0.0 50 50
15
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
4 S J +1     650 -9.7 9.7 33 67
16
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
4 N J +1     650 -9.7 9.7 33 67
17
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
3NT S 5 +3     690 26.9 -26.9 98 2
18
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
A-/A+ -5.6 5.6 40 60
19
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
4 S 3 +2     680 15.0 -15.0 77 23
20
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
4 N 6 +2     680 15.0 -15.0 77 23
21
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
4 S 5 +1     650 -9.7 9.7 33 67
22
Иванов А.В.
Сно Е.С.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
4 S J +1     650 -9.7 9.7 33 67
23
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
4 S 5 +1     650 -9.7 9.7 33 67
24
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
3NT S 5 +2     660 2.1 -2.1 54 46
25
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
4 S J =     620 -21.5 21.5 12 88
26
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
4 S J +2     680 15.0 -15.0 77 23
27
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
4 S 3 +1     650 -9.7 9.7 33 67
28
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
4 S 5 +2     680 15.0 -15.0 77 23
29
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
4 S 5 +2     680 15.0 -15.0 77 23