III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 18 - EW
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
1 1NT N +1 120   19.0   84   45.6   63.57 63.57   9  
2 4 S -1 -100   11.0   70
3 3NT N = 400   15.0   77
4 A-/A+   5.6   60
5 2x S +1 870   -28.0   0
6 3NT E = -600   23.0   91
2 6 - NS
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
7 2 E -1 100   2.0   54   5.0   51.49 57.53   9  
8 4 N +1 450   8.0   64
9 3NT W = -600   18.0   82
10 3 S +1 130   -24.0   7
11 4 W +2 -480   14.0   75
12 4 E +1 -450   -13.0   27
3 5 - NS
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
13 6 E -1 100   25.0   95 -2.8   3.0   50.89 55.32   13  
14 3 N = 140   0.0   50
15 4NT N +1 660   14.0   75
16 4NT E +1 -660   -12.9   27
17 6 S -1 -50   -11.0   30
18 2 S +1 110   -9.3   33
4 7 - EW
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
19 2 N +1 140   -20.0   14   -17.0   44.94 52.72   20  
20 6 S -1 -100   24.0   93
21 4 S -1 -100   27.0   98
22 1NT N +2 150   -21.0   13
23 3NT S -1 -100   -2.0   46
24 4 S +2 480   -25.0   5
5 11 - NS
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
25 4 W +1 -650   13.0   73   -16.0   45.24 51.23   24  
26 2 W +1 -110   -19.0   16
27 4 E +1 -450   -10.0   32
28 4 W +1 -450   -1.0   48
29 3 N -1 -100   -5.0   41
30 3 E -1 50   6.0   61
6 12 - EW
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
31 3NT N = 600   -11.0   30   -58.0   32.74 48.14   35  
32 4 E -2 200   -18.0   18
1 3NT W +1 -430   -17.0   20
2 2 W +2 -170   4.0   57
3 4 S = 420   -13.0   27
4 2 W +2 -130   -3.0   45
7 18 - NS
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
5 4 W -1 50   24.0   93   61.0   68.15 51.00   23  
6 4 S +2 480   20.0   86
7 1NT S +1 120   0.0   50
8 3NT S +1 430   -18.0   18
9 6 E -1 100   25.0   95
10 3NT W -1 100   10.0   68
8 12 - NS
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
11 1NT N +2 150   -14.0   25   -24.0   42.86 49.98   27  
12 4 S +1 650   -2.0   46
13 3 W +1 -170   12.0   71
14 6 W = -980   -24.0   7
15 3 S +1 170   -19.0   16
16 5 E -2 200   23.0   91
9 14 - NS
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
17 4 N +2 480   8.0   64   -26.0   42.26 49.13   33  
18 3NT N +3 690   21.0   88
19 6 W = -1370   13.0   73
20 3NT S -2 -200   -21.0   13
21 4 W +1 -450   -21.0   13
22 3NT E +2 -660   -26.0   4
10 16 - EW
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
23 5x W -2 500   -16.0   21   -15.9   45.27 48.74   35  
24 1NT S +2 150   -25.9   4
25 4 S -1 -50   22.0   89
26 2 N = 90   -20.0   14
27 3NT W +3 -490   22.0   89
28 2 S = 110   2.0   54
11 17 - NS
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
29 4 W -1 100   8.0   64   11.0   53.28 49.15   33  
30 6 N = 980   5.0   59
31 4 W +1 -450   -8.0   36
32 PASS Pass   1.0   52
1 4x N = 590   20.0   86
2 2 W -2 100   -15.0   23
12 19 - NS
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
3 3NT W +2 -660   -13.0   27   9.0   52.68 49.45   32  
4 4x N = 790   24.0   93
5 3NT N -2 -200   -21.0   13
6 4 W = -620   0.0   50
7 3NT W +2 -660   -2.0   46
8 2 E -1 50   21.0   88
13 16 - EW
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
9 1NT E +1 -120   7.0   63   -23.0   43.15 48.96   32  
10 3 S +2 200   -13.0   27
11 6 W -1 50   -17.0   20
12 4 E = -420   8.0   64
13 2NT E = -120   -4.0   43
14 1NT W +1 -120   -4.0   43