III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 19 - EW
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
1 2 E -1 50   27.0   98 -2.8   -17.8   44.69 44.69   39  
2 2 S +1 140   -9.0   34
3 4 N +1 450   -21.0   13
4 4 S +2 680   -15.0   23
5 4 E +1 -150   11.0   70
6 3NT E -1 100   -8.0   36
2 20 - NS
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
7 2 W = -110   -19.0   16   28.0   58.33 51.51   23  
8 5x E -4 800   26.0   96
9 5 W = -600   18.0   82
10 4 S = 620   -2.0   46
11 5 W +2 -510   -2.0   46
12 3NT E +1 -430   7.0   63
3 12 - NS
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
13 5x N -3 -800   -25.0   5 -2.8   -29.8   41.13 48.05   34  
14 4 N = 420   24.0   93
15 4NT N = 630   2.0   54
16 Av/Av   0.0   50
17 6 N -4 -200   -28.0   0
18 3 S +1 170   0.0   50
4 9 - NS
Ершов А.Л.
Волков А.А.
19 2 S = 110   12.0   71   86.0   75.60 54.94   13  
20 4 S +1 650   5.0   59
21 3NT N +2 660   24.0   93
22 2 S +1 140   12.0   71
23 4x N = 790   26.0   96
24 5 S +2 440   7.0   63
5 7 - NS
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
25 4 E +1 -650   13.0   73   -24.0   42.86 52.52   19  
26 3 W -1 100   6.0   61
27 4 E +1 -450   -10.0   32
28 5 S -2 -200   17.0   80
29 3NT N -3 -300   -24.0   7
30 3x S -3 -500   -26.0   4
6 10 - NS
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
31 3NT S = 600   11.0   70   -38.0   38.69 50.22   27  
32 2NT W = -120   -18.0   18
1 3NT E +3 -490   -18.0   18
2 4 E -1 50   22.0   89
3 4 S -1 -50   -23.0   9
4 2 W +1 -140   -12.0   29
7 13 - EW
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
5 4 W = -420   13.0   73   34.0   60.12 51.63   21  
6 5 N = 450   -10.0   32
7 2NT S +1 150   -13.0   27
8 2x W -1 100   26.0   96
9 4 W +3 -710   12.0   71
10 2 W +1 -140   6.0   61
8 11 - NS
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
11 2NT N +2 180   -10.0   32   -11.0   46.73 51.02   24  
12 5x E -4 800   26.0   96
13 5x S -2 -500   -9.0   34
14 6 W = -980   -24.0   7
15 4 S = 620   6.0   61
16 4x S -1 -100   0.0   50
9 12 - EW
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
17 4 N +2 480   -8.0   36   -94.0   22.02 47.80   38  
18 3NT S +3 690   -21.0   13
19 6 W +1 -1390   -2.0   46
20 3NT S = 600   -16.0   21
21 4 W -1 50   -26.0   4
22 4 W -1 100   -21.0   13
10 19 - EW
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
23 6x W -3 800   -26.0   4   -50.6   34.95 46.51   48  
24 2 E = -110   12.4   72
25 4x S = 590   -18.0   18
26 3 W = -110   -4.0   43
27 4 E +1 -450   -8.0   36
28 3 N = 140   -7.0   38
11 23 - EW
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
29 5x W -1 200   -16.0   21 -2.8   -20.5   43.91 46.27   49  
30 6 N = 980   -5.0   41
31 4 E +1 -450   8.0   64
32 3 N -1 -50   9.3   67
1 5x N = 650   -23.0   9
2 2NT S = 120   9.0   66
12 25 - NS
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
3 3NT W +2 -660   -13.0   27   -45.0   36.61 45.47   53  
4 4x S -1 -200   -7.0   38
5 6NT x N -4 -1100   -28.0   0
6 5 W -1 100   26.0   96
7 3NT E +2 -660   -2.0   46
8 2 W +2 -170   -21.0   13
13 27 - NS
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
9 3NT E -1 100   7.0   63   21.0   56.25 46.30   51  
10 4 S = 620   24.0   93
11 6 E = -980   -21.0   13
12 4x W -2 300   23.0   91
13 4 S -3 -300   -16.0   21
14 1NT W +1 -120   4.0   57