III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 3 - EW
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
1 3 N = 140   -4.0   43   -39.3   38.29 38.29   47  
2 3 S = 140   -9.0   34
3 4 N = 420   -2.0   46
4 4 S +1 650   9.7   67
5 3x S = 730   -26.0   4
6 3NT W -1 100   -8.0   36
2 24 - NS
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
7 2 W -1 100   2.0   54   -42.0   37.50 37.90   53  
8 4 N +1 450   8.0   64
9 3NT W +1 -630   -4.0   43
10 3 S +1 170   -19.0   16
11 6 W = -980   -16.0   21
12 4 E +1 -450   -13.0   27
3 27 - NS
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
13 4 W +1 -650   -3.0   45 -2.8   -30.5   40.93 38.91   55  
14 4 S -1 -50   -11.0   30
15 4 S = 620   -6.0   39
16 Av/Av   0.0   50
17 4NT S +1 460   12.0   71
18 4 N -1 -100   -19.7   15
4 28 - NS
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
19 3 S -2 -100   -16.0   21   -32.0   40.48 39.30   55  
20 4 S +1 650   5.0   59
21 4 S = 620   -15.0   23
22 4 S -2 -100   -21.0   13
23 3NT S -1 -100   2.0   54
24 4 N +1 450   13.0   73
5 28 - NS
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
25 3NT W +4 -720   -21.0   13   -68.0   29.76 37.39   58  
26 2 N -2 -200   -25.0   5
27 4 E +1 -450   -10.0   32
28 4 W +2 -480   -13.0   27
29 4 N -1 -100   -5.0   41
30 3 E -1 50   6.0   61
6 29 - EW
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
31 3NT S = 600   -11.0   30   -52.0   34.52 36.91   58  
32 3 E -1 100   2.0   54
1 3 W +3 -170   -26.0   4
2 4 W -1 50   -22.0   11
3 4 N = 420   -13.0   27
4 2NT W +1 -150   18.0   82
7 29 - EW
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
5 4 W = -420   13.0   73 -2.8   71.2   71.19 41.81   56  
6 5 N -2 -100   24.0   93
7 3 N -2 -200   24.0   93
8 3NT S +2 460   -3.0   45
9 4 W +2 -680   -8.0   36
10 4 W +1 -650   24.0   93
8 27 - EW
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
11 2 N = 110   22.0   89   41.0   62.20 44.36   53  
12 4 N +1 650   2.0   54
13 4 W = -620   21.0   88
14 4 W +1 -450   9.0   66
15 4 S = 620   -6.0   39
16 3 S -1 -50   -7.0   38
9 27 - NS
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
17 4 N +2 480   8.0   64   40.0   61.90 46.31   47  
18 3NT N +3 690   21.0   88
19 6 W = -1370   13.0   73
20 3NT S -1 -100   -2.0   46
21 4 W = -420   0.0   50
22 3 W +1 -170   0.0   50
10 24 - NS
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
23 4 E -2 200   3.0   55   -4.6   48.63 46.54   47  
24 3 E -1 50   11.4   70
25 4x N = 590   18.0   82
26 1NT E +1 -120   -6.0   39
27 3NT E +2 -460   -9.0   34
28 3 W = -110   -22.0   11
11 25 - EW
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
29 4 E -1 100   -8.0   36   -28.7   41.46 46.08   50  
30 6 N = 980   -5.0   41
31 4 E = -420   -7.0   38
32 2 N -1 -50   9.3   67
1 5x W -3 500   -14.0   25
2 1NT N +2 150   -4.0   43
12 25 - EW
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
3 3NT W +2 -660   13.0   73   45.0   63.39 47.52   45  
4 4x S -1 -200   7.0   63
5 6NT x N -4 -1100   28.0   100
6 5 W -1 100   -26.0   4
7 3NT E +2 -660   2.0   54
8 2 W +2 -170   21.0   88
13 23 - NS
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
9 3NT W -2 200   21.0   88   14.0   54.17 48.03   43  
10 4 E -1 100   -13.0   27
11 4 E +1 -450   -4.0   43
12 4x E = -590   -22.0   11
13 4 W -1 100   17.0   80
14 2 E = -110   15.0   77