III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: E   VUL: EW
  109653 
  J43 
  QJ64 
  7 
 -- 22 AQJ87
 AQ10986 52
 A95 K108
 J1094 K52
  K42 
  K7 
  732 
  AQ863 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 3 5 3 4 4 E 9 8 10 8 8
S 4 5 3 5 4 W 9 8 10 8 8
minimax = 4 W, -620
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
3NT E 7 = -600  -13.0 13.0 27 73
2
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
2 E 7 +1 -140  12.0 -12.0 71 29
3
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
2x S A -4 -800  -28.0 28.0 0 100
4
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
3NT E 6 = -600  -13.0 13.0 27 73
5
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
4 W 7 -1     100 21.0 -21.0 88 13
6
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 W 7 = -620  -20.0 20.0 14 86
7
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
3NT E J +1 -630  -24.0 24.0 7 93
8
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
3NT E 3 -1     100 21.0 -21.0 88 13
9
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
3 W 7 +1 -170  0.0 0.0 50 50
10
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
3NT E 3 = -600  -13.0 13.0 27 73
11
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
2 W 7 +2 -170  0.0 0.0 50 50
12
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
4 W 2 -1     100 21.0 -21.0 88 13
13
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
3NT E 3 -1     100 21.0 -21.0 88 13
14
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
3NT E 2 +2 -660  -26.0 26.0 4 96
15
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
2 W 7 +2 -170  0.0 0.0 50 50
16
Ершов А.Л.
Волков А.А.
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
2 W 7 +2 -170  0.0 0.0 50 50
17
Волков Д.В.
Захаров С.В.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
4 W 7 = -620  -20.0 20.0 14 86
18
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
2 W 7 +2 -170  0.0 0.0 50 50
19
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
3 E A = -140  12.0 -12.0 71 29
20
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Гулевич А.С.
Громов А.В.
4 W 7 = -620  -20.0 20.0 14 86
21
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
2 W 7 +2 -170  0.0 0.0 50 50
22
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
3NT E 5 -3     300 28.0 -28.0 100 0
23
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
4 W 7 -1     100 21.0 -21.0 88 13
24
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
3 W 7 +1 -170  0.0 0.0 50 50
25
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
2 W 7 +2 -170  0.0 0.0 50 50
26
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
3NT E 6 = -600  -13.0 13.0 27 73
27
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
3 W 7 +1 -170  0.0 0.0 50 50
28
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
2 W 7 +1 -140  12.0 -12.0 71 29
29
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
3NT W J -1     100 21.0 -21.0 88 13