III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: N   VUL: EW
  4 
  K863 
  J109632 
  95 
 A9853  9 KQ72
 A107 42
 AK7 54
 K10 AJ872
  J106 
  QJ95 
  Q8 
  Q643 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 1 0 6 6 1 E 11 13 7 6 11
S 1 0 6 6 1 W 11 13 7 6 11
minimax = 7 W, -2210
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
3NT W 10 +3 -690  -3.0 3.0 45 55
2
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
5 W 2 +2 -710  -12.0 12.0 29 71
3
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
6 W J = -1430  -20.0 20.0 14 86
4
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
5 W K +2 -710  -12.0 12.0 29 71
5
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
3x N K -3 -500  20.0 -20.0 86 14
6
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
3NT W J +3 -690  -3.0 3.0 45 55
7
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
6 W J +1 -1460  -25.0 25.0 5 95
8
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3NT W J +3 -690  -3.0 3.0 45 55
9
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
Гулевич А.С.
Громов А.В.
4 W J +2 -680  8.0 -8.0 64 36
10
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
6 E Q -1     100 25.0 -25.0 95 5
11
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
6 W J = -1430  -20.0 20.0 14 86
12
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
7 E Q -1     100 25.0 -25.0 95 5
13
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
4 W 9 +3 -710  -12.0 12.0 29 71
14
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
6 W J +1 -1460  -25.0 25.0 5 95
15
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
4 W J +2 -680  8.0 -8.0 64 36
16
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
4 W J +2 -680  8.0 -8.0 64 36
17
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
4 W J +2 -680  8.0 -8.0 64 36
18
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
6 E Q -1     100 25.0 -25.0 95 5
19
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
3NT W 3 +2 -660  16.0 -16.0 79 21
20
Ершов А.Л.
Волков А.А.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
3NT W J +3 -690  -3.0 3.0 45 55
21
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
7 E 3 -1     100 25.0 -25.0 95 5
22
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
4 W 9 +3 -710  -12.0 12.0 29 71
23
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
4 E Q +3 -710  -12.0 12.0 29 71
24
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
4 E Q +1 -650  18.0 -18.0 82 18
25
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
6 E Q = -1430  -20.0 20.0 14 86
26
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
5x N A -7 -1700  -28.0 28.0 0 100
27
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
4 W J +2 -680  8.0 -8.0 64 36
28
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
4 E Q +2 -680  8.0 -8.0 64 36
29
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
4 W J +2 -680  8.0 -8.0 64 36