III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: S   VUL: None
  KJ7 
  AQ543 
  432 
  J7 
 A93 27 Q10862
 1087 K6
 KJ85 AQ6
 A94 K53
  54 
  J92 
  1097 
  Q10862 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 2 2 5 2 5 E 8 11 7 11 8
S 2 2 5 2 5 W 8 11 7 11 8
minimax = 4 E, -450
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
3NT W 2 -1       50 26.0 -26.0 96 4
2
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
4 E 9 +1 -450  -10.0 10.0 32 68
3
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
1 E 2 +3 -170  20.0 -20.0 86 14
4
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3 E 9 +2 -200  17.0 -17.0 80 20
5
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
4 E 2 +1 -450  -10.0 10.0 32 68
6
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
4 E J +1 -450  -10.0 10.0 32 68
7
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
4 E 2 +1 -450  -10.0 10.0 32 68
8
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
3NT E 2 -1       50 26.0 -26.0 96 4
9
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
4 E 9 +1 -450  -10.0 10.0 32 68
10
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
4 E 9 +1 -450  -10.0 10.0 32 68
11
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
4 E 9 +1 -450  -10.0 10.0 32 68
12
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
4 E 2 +1 -450  -10.0 10.0 32 68
13
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Гулевич А.С.
Громов А.В.
3NT W 4 -1       50 26.0 -26.0 96 4
14
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
3NT W 2 = -400  13.0 -13.0 73 27
15
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
3NT W 4 = -400  13.0 -13.0 73 27
16
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
4 E 5 +1 -450  -10.0 10.0 32 68
17
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
4 E 2 = -420  9.0 -9.0 66 34
18
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
4 E 2 +1 -450  -10.0 10.0 32 68
19
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
4 E 9 +1 -450  -10.0 10.0 32 68
20
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
3NT W J +2 -460  -28.0 28.0 0 100
21
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
4 E 2 +1 -450  -10.0 10.0 32 68
22
Ершов А.Л.
Волков А.А.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
4 W 4 +1 -450  -10.0 10.0 32 68
23
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
4 E 9 +1 -450  -10.0 10.0 32 68
24
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
4 E 2 +1 -450  -10.0 10.0 32 68
25
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
1 E 4 +4 -200  17.0 -17.0 80 20
26
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
2NT W 4 = -120  22.0 -22.0 89 11
27
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
4 E 2 +1 -450  -10.0 10.0 32 68
28
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
4 E 9 +1 -450  -10.0 10.0 32 68
29
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
4 E 2 = -420  9.0 -9.0 66 34