III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: S   VUL: EW
  KQ7 
  J95 
  A104 
  KJ76 
 A42 19 53
 762 AKQ83
 Q96 J75
 A982 Q103
  J10986 
  104 
  K832 
  54 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 5 8 4 7 5 E 7 5 9 6 8
S 5 8 4 7 5 W 7 5 9 6 8
minimax = 3* S, -100
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
3 E 5 -1     100 0.0 0.0 50 50
2
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
3 E J -1     100 0.0 0.0 50 50
3
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
2 E J = -110  -20.0 20.0 14 86
4
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
2 N K =     110 12.0 -12.0 71 29
5
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
3 E 5 = -140  -23.0 23.0 9 91
6
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
3NT x W K -3     800 28.0 -28.0 100 0
7
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
2 N A +1     140 20.0 -20.0 86 14
8
Волков Д.В.
Захаров С.В.
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
2x S 2 =     470 25.0 -25.0 95 5
9
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Ершов А.Л.
Волков А.А.
2 S A =     110 12.0 -12.0 71 29
10
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
3 E J -1     100 0.0 0.0 50 50
11
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
2x S 6 -1 -100  -16.0 16.0 21 79
12
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
3 S 2 -1 -50  -9.0 9.0 34 66
13
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
2 N Q =     110 12.0 -12.0 71 29
14
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
2 N A =     110 12.0 -12.0 71 29
15
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
2 N A =     110 12.0 -12.0 71 29
16
Гулевич А.С.
Громов А.В.
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
3 S 6 -1 -50  -9.0 9.0 34 66
17
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3 E 5 = -140  -23.0 23.0 9 91
18
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
2 S 6 -1 -50  -9.0 9.0 34 66
19
Иванов А.В.
Сно Е.С.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
3 E J +1 -170  -26.0 26.0 4 96
20
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
2 S 6 -1 -50  -9.0 9.0 34 66
21
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
1NT W 6 +3 -180  -28.0 28.0 0 100
22
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
2x S 5 =     470 25.0 -25.0 95 5
23
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
3 E 5 -1     100 0.0 0.0 50 50
24
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
3 S 6 -2 -100  -16.0 16.0 21 79
25
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
2NT W K -1     100 0.0 0.0 50 50
26
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
3NT W K -2     200 22.0 -22.0 89 11
27
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
2 N A =     110 12.0 -12.0 71 29
28
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
3 S 6 -2 -100  -16.0 16.0 21 79
29
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
2 S A =     110 12.0 -12.0 71 29