III Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 18 - 19 ноября 2017 г.     DLR: E   VUL: None
  AJ42 
  K6 
  A53 
  10832 
 63 30 Q1087
 953 AQ742
 K10982 --
 A94 KQ65
  K95 
  J108 
  QJ764 
  J7 
Makeable tricks for each denomination and each hand under assumption of optimal play and defense:
  NT     NT
N 5 6 4 6 5 E 7 7 9 7 8
S 5 5 4 6 5 W 7 7 9 7 8
minimax = 2 E, -140
TBL NS EW CONT BY LEAD TR Max: 56 MP %
SCORE NS EW NS EW
1
Холомеев В.Г.
Хюппенен Ю.Н.
Громова В.В.
Пономарева Т.В.
4 E 8 -2     100 22.0 -22.0 89 11
2
Гомеров П.А.
Чадов М.Л.
Чубарова С.Г.
Радохлеб А.И.
2 E 8 = -110  -8.0 8.0 36 64
3
Гудков А.И.
Потемкин Н.А.
Белинков А.М.
Феофанов М.Ю.
3 E Q -1       50 6.0 -6.0 61 39
4
Кондратюк В.В.
Кузнецов Д.К.
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
3 E J -1       50 6.0 -6.0 61 39
5
Орлов С.Ю.
Хохлов Ю.В.
Виноградов Ю.С.
Невмержицкий А.А.
3 E J = -140  -14.0 14.0 25 75
6
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
Воскресенская Е.А.
Матюшин А.А.
4 E Q -1       50 6.0 -6.0 61 39
7
Гражданкина Л.Б.
Палагин Г.А.
Бакал М.Э.
Рудаков Е.С.
3x S 5 -3 -500  -26.0 26.0 4 96
8
Воробей П.Н.
Прохоров Д.О.
Рудакова Е.В.
Кычанов В.А.
4 E J -2     100 22.0 -22.0 89 11
9
Бизер Л.З.
Кондрашенко А.В.
Осипова Е.Н.
Цветков Д.С.
3 E J = -140  -14.0 14.0 25 75
10
Миронова А.Е.
Зинковский Н.Ю.
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
3 E 4 = -140  -14.0 14.0 25 75
11
Павлюк О.Н.
Трусов П.Б.
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
3 E J -1       50 6.0 -6.0 61 39
12
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
Волков Д.В.
Захаров С.В.
3 E 5 = -140  -14.0 14.0 25 75
13
Кучеренко А.В.
Гончаров А.А.
Гулевич А.С.
Громов А.В.
3 E J +1 -170  -20.0 20.0 14 86
14
Казанцев О.Р.
Слива В.В.
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
3x S 2 -3 -500  -26.0 26.0 4 96
15
Бородич Е.В.
Хлызова Е.С.
Митягина А.Е.
Мухортов А.О.
3 E 5 = -140  -14.0 14.0 25 75
16
Женова Н.А.
Перекатова Т.В.
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
3x S 5 -3 -500  -26.0 26.0 4 96
17
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
3 E J -1       50 6.0 -6.0 61 39
18
Леонтьев А.Б.
Шендяпин С.М.
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
4 E Q -2     100 22.0 -22.0 89 11
19
Крюкова Э.Г.
Ситников А.Ю.
Иванов А.В.
Сно Е.С.
3 E J -1       50 6.0 -6.0 61 39
20
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
Рыбников А.Ю.
Шалыбков Д.А.
4x E J -1     100 22.0 -22.0 89 11
21
Воробейчикова О.А.
Герасимов А.В.
Павлушко О.В.
Яковлева М.Ю.
4 E Q -1       50 6.0 -6.0 61 39
22
Ершов А.Л.
Волков А.А.
Комонов А.А.
Моисеев С.В.
4x E Q -3     500 28.0 -28.0 100 0
23
Леоненко О.И.
Орлова Я.В.
Ильичев А.Б.
Минеев К.С.
4 W J = -420  -22.0 22.0 11 89
24
Гусев В.А.
Рапопорт В.Э.
Монакова М.К.
Нохаева Т.Н.
4 E Q -2     100 22.0 -22.0 89 11
25
Чехович Ю.В.
Шуднев А.М.
Киселева Г.И.
Коржев С.Н.
4 E 3 -1       50 6.0 -6.0 61 39
26
Малкова М.Н.
Семенова М.В.
Свердлова Е.А.
Крюков В.Ю.
2 S 5 -1 -50  -6.0 6.0 39 61
27
Злотов А.В.
Кузьмин А.В.
Белковский А.В.
Волков Ю.А.
3 E Q -1       50 6.0 -6.0 61 39
28
Богомолова О.П.
Кошелев А.И.
Мочалова Ю.А.
Рахмани Д.В.
3 E Q -1       50 6.0 -6.0 61 39
29
Королева А.Ф.
Матушко С.Г.
Курсакова Л.Н.
Ершов С.В.
4 E Q -1       50 6.0 -6.0 61 39